Hesselby Slott

Vagnar på Hesselby slott Olika vagnar som användes på Hesselby i början av 1900-talet
Karta från 1652 En handritad karta över byn Hässelby innan slottet byggdes.
Suecia antiqua et hodierna Unika bilder av Hesselby slott från 1600-talet.
Flyktingförläggning Hesselby slott som flyktingförläggning efter andra världskriget.
Historiska bilder Hesselby slott i historiska bilder.
Husen runt om Byggnaderna runt Hesselby slott.
Inne i slottet Bilder från interiören av Hesselby slott.
Henriks bilder Bilder av Hesselby slott tagna av mig, Henrik Henrikson.
Folkmusikfestivalen 2015 Jag tog bilder även på den fjärde folkmusikfestivalen.
Folkmusikfestivalen 2014 Mina bilder från tredje folkmusikfestivalen.
Folkmusikfestivalen 2013 Jag besökte andra folkmusikfestivalen på Hesselby slott.

Folkmusikfestivalen 2012

I augusti 2012 hölls första musikfestivalen på Hesselby.
Heidenstam på Hesselby I slutet av 1800-talet bodde Verner von Heidenstam på Hesselby slott.
Hesselby slotts magasin genom tiderna.
Alla de i släkten Bonde som varit ägare till Hesselby slott.
En kort sammanfattning av Hesselbys historia.
Carl-Mikael Bellman besökte många gånger Hesselby slott.
1941 ödelades ena flygeln i en häftig brand.
Bilder fotograferade av Henrik Henrikson.
Hesselby slott blev 2008 byggnadsminne. Bilder av Henrik Henrikson.
2011 auktionerades unika tapeter som tidigare hängt på Hesselby slott.

Målningar av Hesselby slott:
Medaljer och porslin Hesselby slott har förekommit på medaljer och på tallrikar.
Före 1900 Unika målningar av Hesselby slott från tiden före år 1900.
1900-talet Målningar av slottet under hela 1900-talet.
Grafik 1960-talet Från just 1960-talet finns många grafiska bilder på slottet.
Sascha Bolin Konstnären Sascha bodde på 1950-talet i en av Hesselby slotts flyglar.
2000-talet Detta sekel har just börjat, så det finns inte så mycket ännu.


Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" .

Copyright of all photographs/digital images is fully reserved Henrik Henrikson.
Alla rättigheter till text och bilder förbehålles.