Hässelby Slott

Namnet Hässelby Under årens lopp har Hässelby stavats på många olika sått.
Clara Bonde 1806 - 1899 Hon bodde på Hässelby slott i slutet av 1800-talet
Statare Otto Berggren En av de statare som jobbat på Hässelby
Rättare Robert Dunberg En av de anställda på Hässelby
Christer Bonde 1869 - 1956 Den siste i släkten Bonde som ägde Hässelby
Gustaf Carl Trolle-Bonde 1868 - 1951 Han ägde aldrig Hässelby men han bodde där 14 år
Lantbruksskolan Under 14 år låg länets lantbruksskola vid Hässelby
Carl Johan Trolle-Bonde 1843 - 1912 Sålde bitar av sin mark till det som skulle bli Hässelby villastad
Gustaf Bonde 1806 - 1884 Köpte tillbaka Hässelby så att det åter tillhörde släkten Bonde
Carl Bonde 1741 - 1791 Ersatte torparnas dagsverken på Hässelby med arrenden
Gustaf Bonde 1682 - 1764 Han utförde mystiska experiment på Hässelby slott
Carl Bonde 1581 - 1652 Det var han som köpte in den mark i Hässelby där slottet skulle stå
Adventskalendern 2022 Den adventskalender som jag presenterade på Facebook
Nödlandningar vid Hässelby slott Två plan nödlandade 1935 vid slottet
Otto Wallgren En konstnär som gjorde många teckningar i Hässelby
Gösta Bonde 1904 - 1997 Han var inspektor på Hässelby när slottet köptes av Stockholm.
Gustaf Bonde 1620 - 1667 Den man som byggde Hässelby slott
Spöken i Hässelby Några olika skrönor om spökerier i Hässelby
Gustaf Bonde 1773 - 1855 Blinde excellensen ägde Hässelby, men bodde aldrig där
Carl Bonde 1648 - 1699 En av de i Bondesläkten, som varit ägare av Hässelby slott
Slottet 1913 Några bilder från Kungliga Konsthögskolan
Bygget av slottet Hässelby slott byggdes på 1650-talet
Vagnar på Hässelby slott Olika vagnar som användes på Hesselby i början av 1900-talet
Karta från 1652 En handritad karta över byn Hässelby innan slottet byggdes.
Suecia antiqua et hodierna Unika bilder av Hässelby slott från 1600-talet.
Historiska bilder Hässelby slott i historiska bilder.
Husen runt om Byggnaderna runt Hässelby slott.
Inne i slottet Bilder från interiören av Hässelby slott.
Henriks bilder Bilder av Hässelby slott tagna av mig, Henrik Henrikson.
Folkmusikfestivalen 2015 Jag tog bilder även på den fjärde folkmusikfestivalen.
Folkmusikfestivalen 2014 Mina bilder från tredje folkmusikfestivalen.
Folkmusikfestivalen 2013 Jag besökte andra folkmusikfestivalen på Hässelby slott.

Folkmusikfestivalen 2012

I augusti 2012 hölls första musikfestivalen på Hässelby.
Heidenstam på Hässelby I slutet av 1800-talet bodde Verner von Heidenstam på Hässelby slott.
Hässelby slotts magasin genom tiderna.
Alla de i släkten Bonde som varit ägare till Hässelby slott.
En kort sammanfattning av Hässelbys historia.
Carl-Mikael Bellman besökte många gånger Hässelby slott.
1941 ödelades ena flygeln i en häftig brand.
Bilder fotograferade av Henrik Henrikson.
Hässelby slott blev 2008 byggnadsminne. Bilder av Henrik Henrikson.
2011 auktionerades unika tapeter som tidigare hängt på Hässelby slott.

Målningar av Hässelby slott:
Medaljer och porslin Hässelby slott har förekommit på medaljer och på tallrikar.
Före 1900 Unika målningar av Hässelby slott från tiden före år 1900.
1900-talet Målningar av slottet under hela 1900-talet.
Grafik 1960-talet Från just 1960-talet finns många grafiska bilder på slottet.
Sascha Bolin Konstnären Sascha bodde på 1950-talet i en av Hässelby slotts flyglar.
2000-talet Detta sekel har just börjat, så det finns inte så mycket ännu.


Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" .

Copyright of all photographs/digital images is fully reserved Henrik Henrikson.
Alla rättigheter till text och bilder förbehålles.