Hässelby slott blir byggnadsminne
text och foto: Henrik

"Länstyrelsen förklarar med stöd av 3 kap 1§ lagen (1988:950) om kulturminnen m m (KLM) Hässelby slott på fastigheten Hässelby slott 1 för byggnadsminne."

Så högtidligt formulerade sig Länstyrelsen när den bestämde sig för att den 1 oktober 2008 tilldela Hässelby slott status som byggnadsminne.

Förutom själva slottsbyggnaden med sina flyglar ingår parken och tre andra byggnader i skyddet, vilket innebär att de inte får rivas eller flyttas. De får inte heller förändras utseendemässigt.

"Hässelby slott är ett representativt historiskt minnesmärke från den tid då den svenska adeln skaffade sig stora gods i Stockholmstrakten", motiverade Britta Roos på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Smedjan är också skyddad från alla förändringar. Därinne finns en spis med murad kåpa, som inte får röras.

Apelberg ("statarlängan") ingår i skyddet, vilket innebär att exteriör och husets murstockar är byggnadsminne.

Plaisiren ingår också i byggnadsminnet, så att bland annat dess källarlokal, som fungerar som café, inte får förändras, och inga ingrepp får göras i stommen.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.