Hesselby slott i konsten

Slottet på medaljer och porslin
(text: Henrik Henrikson)

Hesselby slott har återgivits på flera medaljer och pins. Detta pampiga exemplar är från Vintermarathon 1985.

Vintermarathon till Jan Linds minne har sprungits på Djurgården årligen sedan 1963. Hässelby SK var arrangör under tre år 1985 - 1987, och Hässelby SK vann tävlingen fyra år i rad 1983 - 1986.

Den första Hässelbystafetten anordnades 1968. Det var en gatustafett med åtta delsträckor.

Tävlingen var under en period på 70-talet ett av landets största och viktigaste stafettlopp. Intresset för tävlingen minskade dock under 80-talet, och 1988 ersattes stafetten av Hässelbyloppen.

Hässelby Sportklubb har sedan 1988 arrangerat Hässelbyloppet. Numera går starten från Hundängen, ett stort gärde 400 meter från Hässelby Idrottsplats. Efter en runda på en mil springer löparna i mål på Hässelby IP.

Denna medalj präglades till Hässelbyloppets 25-årsjubileum som gick söndagen den 14 oktober 2012. Alla som sprang hela loppet fick denna medalj vid målet. Medaljen är präglad med årtalet 2012 och är försedd med rött och svart band.

Porslinsfabriken Rörstrand har tillverkat en matsevice som heter Svenska slott. Mönstret i blå ton blev mycket populärt och servicen tillverkades under en lång tid, mellan 1911 – 1970. Bland slotten som återges på tallrikar och koppar finns också Hesselby slott.
På tallrikarna i denna serie av Rörstrand återges Hesselby slott mycket detaljrikt.
Samlartallriksserien ”Vällingby förr och nu” från Gustavsberg består av sex tallrikar, varav nr 6 har motivet ”Hässelby slott”. Tallriken är av benporslin med tryck i brunt och den gavs ut 1984. Texten på baksidan av tallriken lyder:

"Ett märkligt ännu bevarat bronskärl från romersk järnålder vittnar om att platsen Hässelby (Hässel = hasseldunge) varit bebodd för bortåt två tusen år sedan.
Projektet till slottsanläggningen har säkerligen förelegat något av de första åren på 1640-talet.
Vid Karl Bondes död år 1652 var slottsanläggningen ännu inte fullbordad. Hans äldste son, Axel Oxenstierna dotterson Gustav Bonde, sedermera riksråd och riksskattemästare ärvde Hässelby och fullbordade bygget.
Slottet är sedan 1931 i Stockholms kommuns ägo. Verksamheten handhas av ´Stiftelsen Hässelby - de nordiska huvudstädernas centrum för kulturutbyte´.
En nordisk mötesplats för sammankomster, kurser och konferenser."

Motivet på denna samlartallrik har ritats av konstnären Jorma Räisänen efter ett fotografi av Bo Carsing. Tallriken tillverkades i 2500 exemplar och ska inte tillverkas i fler utgåvor.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.