Hesselby slott i konsten

Målningar före år 1900
(text: Henrik Henrikson)

Kartografen Carl Gripenhielm ritade 1689 ett kartverk över Mälarens omgivningar. Den inramas av 96 små bilder med slott, herrgårdar och städer i Mälartrakten.

Däribland finns också denna målning av Hesselby. Lägg märke till den ovanliga stavningen: Hesßlebÿ.

Suecia Antiqua et Hodierna (det forna och nutida Sverige) är det stora klassiska verket i svensk topografi. Det tillkom 1660-1715. Utgivaren Erik Dahlberg anlitade franska, holländska och tyska kopparstickare.

Så som många av dessa kopparstick har denna bild av Hesselby graverats av någon vilken aldrig sett slottet i verkligheten, utan gått efter beskrivningar och ritningar, vilket framgår av de felaktiga proportionerna på byggnader och fönster. Det enda som stämmer är antalet fönster och våningar.

Den översta våningen brann ner en tid efter att denna bild av Hesselby gjordes. När den byggdes upp igen fick den ett lite annorlunda utseende.

Detta exemplar har handkolorerats fritt med egen färgsättning, troligtvis någon gång under 1800-talet.

Av okänd konstnär. Till höger kan man se slottets terrasser och den lilla smedjan. Motivet ses från den höjd där gårdens kvarn stod, så därför gissar jag att det är en kvarnsten som ligger i förgrunden.
Denna litografi av Hesselby är tryckt hos Gjötström & Magnusson någon gång i början av 1800-talet.

Denna blyertsteckning på halvgenomskinligt papper är utförd av greve Michael Gustaf Anckarsvärd, en konstnär som levde mellan 1792-1878.

Anckarsvärd skriver att han ritade denna teckning av Hesselby den 22 maj 1832 direkt "efter naturen".

Jämför med bilden ovanför. Det är exakt samma bild. Vilken är orginalet? Är denna teckning förlagan till litografin ovan, eller är det så att Ancarsvärd helt enkelt kalkerat av litografin på detta halgenomskinliga papret?

En bild av Hesselby slott med en del av fruktträdgården i förgrunden, gjord 1847 av O. H. Wallgren..
En pastellkrita gjord på 1850-talet av okänd konstnär.
Litografi, gjord 1868 av Johann Friedrich Meyer. Han föddes i Tyskland 1806 och kom till Stockholm 1840, där han introducerade modern tryckeriteknik.

Denna färglitografi utfördes 1881 av den tysk-svenska grafikern Fredrik Wilhelm Alexander Nay. Han levde mellan 1822 och 1893.

Han gjorde talrika illustrationer för topografiska planschverk, bland annat ”Upplands herrgårdar”, som denna bild är hämtad från.

Johan Elfström målade 1899 av ovanstående litografi och här ser vi resultatet...

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.