Slottet på 1960-talet

fotograferat av Henrik Henrikson

1960-talets Hesselby slott präglades av ombyggnad och renovering. Under åren efter andra världskriget hade många förslag kommit fram vad man skulle använda Hesselby slott till, men i början av 1960-talet bestämdes att Hesselby slott skulle bli ett nordiskt kulturcentrum. Byggnaderna renoverades mellan 1961 och 1963 för att återges sin ursprungliga exteriör.
”Hässelby kan bli en riksattraktion av stora mått om de renoverade slottsbyggnaderna och den nyplanterade parken kan på ett riktigt sätt kompletteras med åbyggnader”, sade arkitekt Hermelin.

Runstenen i slottsparken hade fått sina inskrifter tydligt markerade med mörk färg.

I flyglarna inreddes gästrum för en och två personer. Sedan inredde man bostäder för intendent och vaktmästare i två våningar i hörntornen.

Hässelby slott fick för första gången sedan huset byggdes på 1600-talet centralvärme, anslutet till fjärrvärmeverket i Hässelby strand.

Allén, som leder från slottets baksida ner mot stranden vid Mälaren var på den här tiden fortfarande en lerig grusväg.
Huvudbyggnadens inre har byggts om många gånger under åren och kvar från den första byggnaden är de stora valven i souterrängvåningen, några öppna spisar och den huvudsakliga planindelningen. Det mesta av inredningen var under denna tid från 1800-talet.

Bottenplanet inreddes som representationsvåning, inredningen i varje rum präglades av olika århundraden, 1800-talssalongen med kristallkronor från gamla restaurang Continental i Stockholm användes som musikrum, biblioteket fick 1600-talets prägel med takmålning hämtat från ett annat tak, i Gamla Stan.

Man har med färger och möblering ändå försökt framhäva de olika århundradena i slottets historia. Denna bild visar galleriet med rokokomöbler från 1700-talet, som det såg ut på 1960-talet.
Den östra flygeln (den bortre på bilden), den som ligger närmast Grimsta, kunde vid den här tiden faktiskt betraktas som en kuliss. Efter den stora branden på 1940-talet hade den återuppförts mycket nödtorftigt utvändigt och inuti var den fortfarande på 1960-talet en brandskadad ruin.

Slottet användes från 1963 som nordiskt kulturcentrum.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.