Historien om spannmålsmagasinet

(text: Henrik Henrikson)

Det gamla spannmålsmagasinet vid Hesselby slott kom troligen till i slutet av 1600-talet, och har byggts om ett flertal gånger under åren. C. G. Cervin, som ägde Hesselby slott under en period på 1800-talet, förändrade byggnaden totalt 1869, och målade det i ljusgrön färg. Man ser att ljusöppningarna är täckta med snedställda bräder för att effektivt lufta magasinet.

På denna bild från 1950-talet kan man bakom magasinet skymta gårdens stall. Det revs 1958, då det skymde för trafiken på den nybyggda Maltesholmsvägen. Bild från Hässelby museum.

På denna bild från1970 målas byggnaden om till en röd färg. Man byggde om det gamla magasinet till konstsalong. Det inreddes med cafeteria i källarplanet, utställning i bottenplanet samt tre ateljéer en trappa upp. Den 30 september 1972 invigdes den nya utställningslokalen Gallerie Plaisiren. Foto: Dagens Nyheter.
Bild från 1980-talet. Lägg märke till dörren på husets gavel, som kom till vid ombyggnaden tio år tidigare. Okänd fotograf.
Den sex år gamla föreningen Hässelby-Vällingby Konstklubb fick 1972 flytta in i det ombyggda magasinet som nu kallades Gallerie Plaisiren. Många konstutställningar arrangerades här under åren. Denna bild är från Sascha Bohlin-utställningen 2007. Foto: Henrik.
Källarvåningen med sitt tunnvälvda tegeltak är med stor säkerhet från 1600-talet. Det användes i början förmodligen till förvaring av bland annat potatis.

På 1950-talet bröt traktens yngre tonåringar upp hänglåset till källaren och tog sig in där. De kallade platsen Hångelhålan. Det fanns flera bås på var sida om mittgången, där de som ville kunde dra sig tillbaka i. Man tog dit fotogenlampor, och även en vevgrammofon med jazz- och rockskivor så att man kunde ordna dans. Man hade också ett fotogenelement. Föräldrarna undrade sedan varför ungdomarna luktade fotogen när de kom hem.

Denna bild som visar cafeet i källaren är från 2007. Foto: Henrik.

År 2012 fick Hässelby-Vällingby Konstklubb lämna magasinet och huset byggdes åter om - denna gång till konferensbyggnaden Spelmannen. Lokalerna invigdes den 1 oktober 2012 och består av fyra konferenslokaler med den modernaste digitala utrustningen.
De fyra lokalerna är namngivna efter musiktema: Den största lokalen Mazurkan med plats för upp till 60 personer samt de mindre lokalerna Hambon, Schottisen och grupprummet Polskan, även de lämpliga för konferensmöten eller filmvisningar. Foto: Henrik.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.