Här är några bilder från Kungliga Konsthögskolan, som jag nyligen hittat. Hässelby slott så som det såg ut 1913.
Ett par år tidigare hade kammarherren greve Christer Bonde flyttat in på slottet. Byggnaderna ansågs då vara ganska förfallna och man genomförde flera renoveringar. Mitt på den runda gräsrotundan kan man se att det står en staty på en sockel.Statyn föreställer en ung kvinna med långt hår, och hon verkar skyla sig med något skynke. Man kan undra vem statyn föreställer, och vart den har tagit vägen.


Flera träd växer på borggården tätt intill väggen på flyglarna. Här kan man se en av de stora skorstenarna som man byggt ovanpå tornen. Till vänster i bild syns marmorstatyn.En träveranda till en av lägenheterna i västra flygeln. Det var den här lägenheten som förvaltaren Karl Rehn bodde i 15 år tidigare. Här ser man också de fula skorstenarna uppe på tornens tak.Detta är samma veranda 1897. Karl Rehn står längst fram med sin cykel, och i dörren står hans hustru och son.
Fotograf Harry Grip.Här ser man västra flygeln och den mur som går mellan flygeln och huvudbyggnaden. Karl Rehns veranda syns längst bort. Man ser även en farstu till några andra lägenheter i flygeln.Samma motiv sju år senare - 1920. Nu är alla farstubyggnader borttagna på den här sidan.En bild av slottet från 1903. Bakom trädet skymtar man taket på ett av växthusen som då fanns där. Det var byggt i betong. Den träbyggnad som man ser längre bort borde vara den statarlängan, som finns kvar än idag, och som nu kallas Apelberg. Men huset ser lite konstigt ut på bilden. Apelberg har alltid haft brutet tak vilket inte huset på bilden har. Dessutom är det ett fönster för mycket på huset. Mystiskt.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.