I närheten av ladugården på Hässelby slott fanns förr ett stall hopbyggt med ett vagnslider,
det vill säga ett förråd där gårdens vagnar och slädar förvarades.
Gerd Ribbing berättade om när hon och de andra barnen på Hässelby slott tyckte om att besöka vagnslidret,
där de klättrade ut och in i de läderdoftande gamla droskorna.

Här ska jag nu presentera några av Hässelby slotts hästdragna vagnar, så som de såg ut på 1930-talet.
Här står den av Hässelby slotts vagnar som kallas dogcart.
Den är av engelsk modell som var mycket vanlig i Sverige under tidigt 1900-tal.
Den står uppställd framför gårdens vagnslider. I bakgrunden skymtar en tvåhjulig dragkärra.
Foto: Axel Cronqvist.Denna dragkärra användes när man sålde gårdens mjölk runt omkring i Hässelby villastad.
Men den mesta mjölken såldes dock till Stockholm.
Den kördes då på denna kärra i femtioliters flaskor under vintern till Spånga station där de lastades på tåget, för vidare transport in till staden.
Under sommarhalvåret körde man ner mjölken till bryggan vid mälarstranden där en ångbåt hämtade de tunga flaskorna.En av lastvagnarna på Hässelby uppställd framför stallet.
Foto: Axel Cronqvist.Detta är en vagn av modell Clarence, en heltäckt tvåsitsig åkvagn med bågformad främre del.
Kusken satt givetvis utomhus.
Vagnen var av en typ som främst användes under andra hälften av 1800-talet.

Oftast är de främre hjulen mindre än hjulen på bakaxeln.
Jag gissar att orsaken är att större diameter på hjulen ger bättre komfort och mjukare gång på ojämnt underlag,
men samtidigt är stora hjul dyrare att tillverka.
Eller är det så att det är lättare att styra med mindre hjul fram?
Foto: Axel Cronqvist.
På Hässelby slott fanns också denna landå av tysk modell.
Suffletter satt monterade både fram och bak, vilket gjorde att passagerarutrymmet kunde täckas helt.
Fönsterrutorna kunde vevas ner i dörrarna när man fällde ner suffletterna, så att vagnen blev helt öppen i fint väder.
En landå var modern på 1800-talet.
Foto: Axel Cronqvist.En vagn av Victoriamodell. Det var en öppen vagn med skinnsufflett och vagnslyktor.
Vagnen har precis dragits ut från sin plats i vagnslidret.
Foto: Axel Cronqvist.På denna bild av Hässelby 1952 ser man stallet och vagnslidret i mitten. Det är numera rivet.
Till vänster syns ladugården och till höger kornboden. De två byggnaderna finns kvar än i dag.Intill slottet fanns två vitrappade små hus.
Den ena var smedjan, som fortfarande finns kvar.
Den andra var bostad för gårdens snickare.
I dessa två hus tillverkades och lagades gårdens alla vagnar och hjul.
Snickaren, som beskrevs som en äldre man med lurvigt grått hår och glasögon, kunde stå vid hyvelbänken i träspånor upp till knäna.
Han lagade allt som hörde till gården; gråa, leriga hjul från kärror och flakvagnar fick nya delar av ljust trä.
Foto: Henrik Henrikson.

Copyright Henrik Henrikson 2018


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.