Text: Henrik Henrikson


Denna handritade karta från 1652 över Hässelby
såldes 1979 ut på den anrika auktionsfirman Sotheby i London.
 • Det var en stor samling med gamla svenska kartor, varav flera var handritade, som då bjöds ut på auktion i London.
 • Några av dessa kartor ropades in av svenska institutioner,
  och räddades därmed tillbaka till Sverige,
  men många av kartorna ropades in av utländska uppköpare,
  och blev väl därmed förlorade för alltid.
 • Kungliga Biblioteket i Stockholm lyckades i alla fall
  rädda den här handritade karta över Hässelby från 1652.

Denna handritade karta visar byn Hässelby.
”Geometrisch Afritning på Hässleby i Spånga sockn och Sollentunahäradt belägen. Affrytat Ao 1652 in Aug. Sign Peter Mehnlöös”
Lantmäteri-inspektor Peter Mehnlöös var en kartritare på 1600-talet.
Kartan fanns ända fram till åtminstone 1894 kvar på Hässelby herrgård, men sedan har den någon gång hamnat i Skåne, för att sedan, som sagt, 1979 säljas i London. I dag finns den på Kungliga Biblioteket.
Man kan se de tre gårdarna, som under medeltiden låg i byn Hässelby. Norrgården och Södergården var skattehemman. De ägdes av bönder, som betalade skatt till kronan. Mellangården var under den här tiden ett frälsehemman, som ägdes av en adelsman, och därmed var befriad från skatt till kronan.
Norrgården består av 5 – 6 byggnader placerade i en fyrkant, och Mellangåden, som var den största gården i byn, ligger strax intill. Södergården hade, när den här kartan ritats, redan rivits till största delen.
Byns kvarn, som finns utmärkt på kartan, revs först någon gång på 1800-talet.

 • Även vägen från byn ner till Mälarstranden fanns på den här tiden, innan herrgården byggts. Den vägen passerade Ormängen och ledde ner till Hässelby krog vid Mälarstranden. Man kan på kartan se områdena som är utmärkta "berg" och "duglig mark".
 • "Krog wreeten" markerar några små åkerlappar som nyttjades av krogens ägare.


 • Från byn ledde en väg genom skogen. Den gick mellan bergknallarna i den obebyggda skogen, nerför den slänt där begravningsplatsen ligger idag, ner till ”Hässelby brinck”. Den vägen användes vintertid då man färdades på isen över till Svartsjölandet. I dag heter sträckan allra närmast stranden Vassbrinken.
 • På kartan har angivits "berg", "jämn mark" och "stora berget".
 • Längst till vänster på detta kartutsnitt ser man att gården Sandvik fanns redan då.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.