Hesselby slott i konsten

Grafik under 1960-talet
(text: Henrik Henrikson)

Grafiskt tryck av Hesselby slott i sober saklig träsnittsteknik är utförd av Waldemar Bernhard. Han levde 1890 - 1965, var grafiker och utförde bland annat ett bildverk över Stockholm, varur denna bild är hämtad.

Detta grafiska tryck 22x28 cm (motivet 17x20 cm) trycktes i 200 exemplar, och jag har ett, som är signerat för hand ”Hässelby slott 159/200 W. Bernhard”.

Konstnären berättar om denna bild:
”Det är överraskande många slott, som ligger inom Stockholms stads område. Det förnämsta och vackraste är Hässelby slott, som ligger längst väster ut. På mitt träsnitt har jag fått med huvudbyggnaden samt en del av den ena flygeln. Jag skulle önska att jag haft plats med hela flygeln, som har en både ovanlig och ståtlig avslutning med ett högt torn…”

Monica Johnson, som vid den här tiden var en ung konststuderande från Vällingby tecknade denna bild av Hesselby slott den andra november 1961.

Man kan se de byggnadsställningar som rests för att huset skulle restaureras grundligt på utsidan och återställas till det utseende det hade när det var nybyggt trehundra år tidigare. I samband med detta planerade man också att riva portalerna mellan huvudbyggnaden och flyglarna. De fick dock stå kvar, tack och lov.

Teckning av Niels-Christian "Fibben" Hald på Svenska Dagbladet 1963. Bilden gjordes i samband med att Stiftelsen för nordiska huvudstädernas kulturcentrum lokaliserades till Hesselby slott.

Denna bild prydde för övrigt omslaget till boken Hässelby slott. Från herresäte till nordiskt kulturcentrum, utgiven 1988.

Teckning av den danske tecknaren Hans Lollesgaard, i vanliga fall känd för sina teatermotiv. Bilden som främst framhäver den vackra gaveln på en av Hesselby slotts flyglar är från 1963.
Här har den finlandssvenske författaren och tecknaren Henrik Tikkanen skissat fram de två flyglarna på Hesselby slott. Han kunde med enkla linjer få fram det karaktäristiska i motivet. Han har även tagit med en tidstypisk detalj – en parkerad bil. Året är 1965.
1967 tecknade Hasse Ericsson denna bild av slottet sett från väster en tidig vårdag innan trädens grönska skymde byggnaderna. Hasse Ericsson jobbade på Dagens Nyheter.
Jag avslutar denna samling grafiska bilder av Hesselby slott med denna bild som jag hämtat från tidningen Dagens Nyheters Sydväst-bilaga. En fin bild av slottet i snölandskap.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.