Hässelby slott i
Suecia antiqua et hodierna
Text: Henrik Henrikson

Suecia antiqua et hodierna är ett antikt bildverk av Erik Dahlbergh där han visar upp intressanta byggnader i 1600-talets Sverige.
Kungliga Biblioteket publicerade i maj 2016 alla bilderna i det stora bildverket och här är några av de som visar Hässelby slott.

Denna skiss av Hässelby slott är intressant, då man här kan se några av de ekonomibyggnader
som verkar vara ihoplänkade med huvudbyggnaden med murar. Skissen har utförts på plats.
Denna skiss visar en detaljstudie av en av flyglarna. Även denna skiss är gjord där ute på plats.
Med hjälp av de skisser som man gjort ute i Hässelby kunde man sedan i lugn och ro göra noggranna förberedelser inne i ateljén.

Ett problem är de två stora statyer som flankerar entrén i den främre muren.
Tydligen var det ett uttryckligt önskemål att de skulle vara med.
I verkligheten fanns aldrig några sådana statyer.


Nu har man kommit så här långt i skissandet. Alla detaljer har kommit på plats.
Figurer har på försök placerats ut för att ge lite liv i bilden. Statyerna föreslås bära höjda svärd.


Så den slutliga bilden. Man har graverat alla detaljer minutiöst. Bondesläktens vapensköld har kommit på plats.
De två fiktiva statyerna håller i denna slutliga version upp en sköld respektive ett klot.
Personer är jämnt utplacerade och en liten rökslinga ur en skorsten kompletterar bilden.

Den översta våningen i huvudbyggnaden brann ner en tid efter att denna plansch färdigställdes.
När överdelen sedan byggdes upp igen fick den ett lite annorlunda utseende.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.