Kyrkorna i Hässelby

Här presenteras kyrkorna och församlingarna i Hässelby.

Maranata i Hässelby gård
Församlingssalen Smedjan
Hässelby gårds kyrka

Missionskyrkan fyller 100 år

Hässelby kyrksal

Hässelby villastads kyrka

Bergskyrkan, som 2012 övertogs av New Life Church

Hässelby gårds kapell
Missionskyrkan

Copyright Henrik Henrikson.