HÄSSELBY GÅRDS KYRKA

När man i september 1949 planerade hur den blivande stadsdelen Hässelby gård skulle se ut, så bestämdes att det skulle byggas ett kulturcentrum kring Hässelby slott med bland annat en kyrka. Så blev det nu inte. Idén med ett kulturcentrum intill det gamla slottet förverkligades aldrig.

Kyrkorådet i Spånga församling ansåg sommaren 1954 i alla fall att det i Hässelby gård verkligen fanns ett behov av en kyrka och ett församlingshus. Staden reserverade mark för den önskade kyrkan, först i tomten Säteritaket (Maltesholmsvägen 88-90), sedan på andra sidan Loviselundsvägen, i kvarteret Lisenen.

Bilden visar hur man tänkte sig denna kyrka 1961.

På denna ritning från 1961 kan man se var kyrkan skulle ligga intill korsningen Loviselundsvägen - Maltesholmsvägen (där senare Försälringskassan fick sina lokaler).

I kyrkobyggnaden skulle det finnas ett stort kyrkrum med plats för 366 besökande, en samlingslokal med 170 platser och en scen. Dessutom skulle det finnas rum för bordtennis.

I källaren planerades utrymmen för gymnastik, slöjd och scoutverksamhet.

Högre upp i huset skulle det finnas utrymmen för pastorsexpedition, konferensutrymmen och en lokal för syförening.

Från den första januari 1962 blev Hässelby en egen församling efter att ha varit en del av Spånga församling. Nu började man tycka att det kunde vara dags att förverkliga kyrkobyggnadsplanerna. Man diskuterade under hösten 1962 två lösningar. Antingen skulle man bygga två kyrkor, en i Hässelby gårds centrum och en i Hässelby strands centrum, eller också skulle man bygga en gemensam kyrka, placerad lite mitt emellan, strax nedanför loftgångshuset i korsningen Maltesholmsvägen-Aprikosgatan. Hässelby församlings kyrkoråd vidhöll med bestämdhet att man ville ha kyrkobyggnader i både Hässelby gård och Hässelby strand.

Bilden visar hur man tänkte sig kyrkobyggnaden i Hässelby gård 1966, fortfarande på samma tomt, Lisenen, i hörnet Loviselundsvägen - Maltesholmsvägen.

På denna skiss från 1966 ser man ett förslag över hur lokalerna skulle placeras.

Under tiden hade man 1963 beslutat att kyrkobygget i Hässelby strand skulle förverkligas, och när den så byggdes 1971 ansågs behovet av ytterligare en kyrka, placerad i Hässelby gård, som mycket litet.

Därmed blev Hässelby gårds kyrka aldrig byggd.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.