BAPTISTERNAS LOKAL I HÄSSELBY STRAND

På Spiralbacken 29 fanns i bottenvåningen på husets gavel på 1960-talet en liten kyrksal som drevs i baptisternas regi. Innan dess hade lokalerna under två år använts som ett provisoriskt postkontor. När posten i oktober 1958 flyttade över till det alldeles nybyggda Hässelby strand centrum, byggdes de lediga lokalerna om till en kyrksal för baptisterna. Där blev dessutom plats för en expedition och ett pentry.

Baptisterna invigde sin nya lokal, som de kallade ”Kyrksalen”, söndagen den första februari 1959, klockan 15. Vid invigningshögtiden medverkade distriktsföreståndare Manne Lundgren och pastorerna Herbert Olsson, Hässelby villastad och Ingvar Laxvik, Bromma. Hela 150 personer hade samlats till invigningen i den lilla lokalen.

Salen blev en samlingspunkt för de baptister som hade flyttat ut till de nybyggda stadsdelarna i Hässelby. Det var baptistförsamlingarna i Bromma och Hässelby villastad som hyrde lokalen till en årshyra av 6.000 kronor. Förutom gudstjänsterna på söndagar, var lokalen öppen några kvällar i veckan för scoutverksamhet.

Pastor Herbert Olsson, född 1911, som var med vid invigningen av baptistlokalen hade kommit till Hässelby baptistförsamling 1950. Under hans ledning utvecklades verksamheten starkt och förutom att arbeta i baptistkyrkan Tabernaklet i Villastaden var han med att sköta ”Kyrksalen” på Spiralbacken i Hässelby strand.

Hässelby Föreningsråd övertog senare lokalen. Bilden visar lokalen i november 2012. Den används som uppsamlingsförråd för grovsopor. Foto: Henrik Henrikson.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.