HÄSSELBY STRANDS KYRKA

Redan den 5 maj 1953 tillsattes en kommitté med uppgift att "förhandla med stadsplaneringsmyndigheterna angående markreservationer för församlingsändamål i de tre hässelbyarna". Hässelby var då en del av Spånga församling.

Kyrkan i Hässelby centrum började byggas 1967 och invigdes i december 1970 (I Nationalencyklopedin står det att kyrkan byggdes 1971, vilket visar att även detta eminenta verk kan ha sina fel...)

Byggnaden blev byggd i rött fasadtegel. Den röda färgen debatterades intensivt och man gjorde flera provmurningar. Till slut bestämde man sig för ett engelskt fasadtegel. Resultatet blev en i mitt tycke visserligen tung, sluten och lite oåtkomlig, men ändå imponerande byggnad.

Mer om Hässelby strands kyrka finns att läsa i boken"Hässelby strand då och nu", som finns att köpa på Hässelby museum.

Fotograf: Henrik Henrikson.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.