KAPELLET I HÄSSELBY GÅRD

Detta är bara en av många intressanta artiklar om Hässelby: 
Se mer om Hässelby!

Strax före jul 1955, söndagen den 18 december, invigde biskop Helge Ljungberg Hässelby gårds kapell i familjehotellet. Det lilla kapellet, byggd i strikt 1950-talsstil låg på Olle Engkvist väg 12 intill det andra höghuset.

Kapellet rymde 140 personer.

Det stora familjehotellet höll just på att bli färdigbyggt och man var stolt över att vara en del av den tidens största och mest mångsidiga kollektiva bostadsanläggning i hela Sverige. In i det sista var kapellet fyllt med hantverkare och utanför var mest lera och provisoriska vägar, men man hann få allt i kapellet färdigt till invigningen.


"Som lokal åt statskyrkan är kapellet dock bara ett provisorium", berättade Spångas kyrkoherde Åke Zetterberg lite urskuldande vid invigningen 1955. "En tomt för en framtida kyrka för Hässelby gård och Hässelby strand finns redan reserverad vid Maltesholmsvägen och Loviselundsvägen."

Församlingens övriga lokaler i anslutning till kapellet var inte stora. Den 1 januari 1957 inrättades i Hässelby ett kyrkobokföringsdistrikt som ett första steg till att bilda en egen församling. Då fick kyrkobokföringen och expeditionsarbetet dela på ca 36 kvadratmeter. Tre damer samsades med sina skrivbord och skrivmaskiner på det lilla utrymmet med tjänstgörande präst och besökande församlingsbor. De arbetade verkligen under primitiva arbetsförhållanden.

I maj 1957 köpte Spånga en mässkjorta och bänkar till Hässelby gårds kapell. I oktober installerades och invigdes en femstämmig piporgel som levererades av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabrik AB.

Man såg dock hela tiden kapellet bara som ett tillfälligt provisorium tills den riktiga kyrkan skulle byggas närmare Hässelby gårds centrum. Men under åren ändrades planerna och när kyrkan i Hässelby strand byggdes 1970 ansågs behovet av ytterligare en kyrka, placerad i Hässelby gård, mycket litet.

Trots att kapellet aldrig kom att ersättas av någon kyrka avvecklades ändå verksamheten successivt och söndagen 12 juni 1983 slogs kapellet igen för gott.

Hässelby gårds kapell på Olle Engkvist väg 12 förvandlades till ett socialt kafé, kallat "Oasen", där man sedan bedrev så kallad kurativ verksamhet.


Inredningen skingrades. Kororgeln hamnade i Västerledskyrkan i Äppelviken, där den i dag kan beskådas och avlyssnas.

Detta är bara en av många intressanta artiklar om Hässelby: 
Se mer om Hässelby!
Fotograf: Henrik Henrikson

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.