MISSIONSKYRKAN i HÄSSELBY


Den 10 februari 1911 samlades tretton missionsvänner hos trädgårdsmästare G. A. Gustafsson och beslöt att bilda en liten församling, som till ordförande valde tegelmästaren Carl Wiktorsson, till sekreterare trädgårdsmästare Carl Genitz och till kassaman trädgårdsmästare G. A. Gustafsson. De första möten hölls i hemmen.

Under det allra första året växte antalet medlemmar till 28. Med hjälp av bidrag från predikant J. P. Norberg renoverades och inreddes en smedja på Berghamnsvägen 19 (nuvarande Sandviksvägen 268) och den 28 januari 1912 invigdes den nya församlingslokalen, kallad Missionssalen.

Från och med januari 1926 heter församlingen Hässelby missionsförsamling, som då räknade med ett antal av 70 medlemmar. Med tiden växte sig församlingen så stark att man kunde bygga egen kyrka vid gamla Hagavägen, nuvarande Åbroddsvägen. Hässelby Missionskyrka ritades av arkitektfirman Höög och Morsing. En av dessa arkitekter tillhörde Svenska Missionsförbundet och det var på så vis församlingen fick tillgång till ritningarna.

Lördagen den 24 oktober 1925 lades grundstenen till Hässelby missionsförsamlings kapell. I en för ändamålet avsedd kopparkista nedlades vissa tryckta skrifter i vilka kyrkobygget blivit omnämnt, och denna kista placerades i grundmuren. Kyrkan invigdes den 5 september 1926 och byggkostnaden blev
57 599 kronor och 95 öre.
Bilden är från 1963
.

Missionskyrkan som aldrig byggdes.
Arkitekten Gunnar Morssing, på arkitektkontoret Höög och Morssing, arbetade 1925 fram ett förslag till Missionskyrka i Hässelby med ett kraftigt torn med tornhuv, sannolikt tänkt att uppföras i putsat tegel. Förslaget bedömdes dock för kostsamt och det blev slutligen en något blygsammare träkyrka med en enkel takryttare. Likheten med den 1926 uppförda kyrkan är dock slående. Ritningarna finns deponerade i Arkitektmuseets arkiv.

(text under ritning i kyrkan 2009)

Under åren 1946-66 med några års uppehåll, fick Hässelby Missionskyrka vara skollokal för klasser ur den trångbodda Hässelby villastads skola. Utrymmet bortom pelarna på bilden var den lokal som användes som klassrum innan man byggde om och öppnade upp så som det ser ut idag.

Hässelby missionskyrka fick 1999 en ny orgel av en anonym donator. Orgeln är byggd av Ernst och Rolf Maul på 1960-talet och stod tidigare i en kyrka i Tierp.

Två personer i Missionsförsamlingen hade genom kontakter fått veta att det fanns en passande orgel till salu i Tierp och de åkte dit för att provspela. Mikael Skaghammar var en av dem. Han fastnade för orgelns varma klang och att orgelns storlek var lagom för den relativt lilla missionskyrkan.

Det lades fram ett konkret kostnadsförslag i församlingen och medlemmarna var positiva till förslaget men de ekonomiska medlen räckte inte till heller denna gång.

Någon månad efter att förslaget presenterats hände något som verkade osannolikt, en församlingsmedlem lovade att donera pengar till orgeln, totalt en kostnad på cirka 130 000 kronor. Ett fantastiskt erbjudande som församlingen tacksamt tog emot. Orgeln transporterades från Tierp till Hässelby i snöstorm för att installeras på sin plats nedanför estraden i Missionskyrkan.

Kyrkan renoverades 2001. I stället för en stor estrad, som infördes på 1960-talet, finns nu ett podium ett steg upp. Man återställde även färgerna som de en gång var. Färgskalan i kyrksalen går nu i grått och blått. Renoveringen blev så lyckad att Stockholms Stad lyfte fram den som ”ett föredömligt exempel på pietetsfull byggnadsvård”. Ett diplom hänger nu på en vägg i kyrkan som ett bevis på detta. Stadsarkitekten skriver i sitt utlåtande att det är ”glädjande att interiören också till så stora delar nu speglar den ursprungliga arkitektoniska intentionen. Kyrkan är en viktig del av det byggda arvet från frikyrkorna som en stor folkrörelse.
Foto: Henrik Henrikson

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.