För hundra år sedan:  1917

Tidigare år:

 1916

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" .

Copyright of all photographs/digital images is fully reserved Henrik Henrikson.
Alla rättigheter till text och bilder förbehålles.