Hässelby för hundra år sedan - 1917:
(text Henrik Henrikson)

En bild av hur det såg ut kring Berghamns brygga 1917.
Detta år grundades Hässelby Handelsträdgårdsmästarförening.

En karta som visar Hässelby villastad 1917. Detta år var en mycket orolig tid för Sverige.
Första världskriget pågick, och här i Sverige upplevde man under våren flera hungerkravaller.
Det var ont om mat, och folk svalt. Priserna steg, ibland mångdubbelt, på mat och andra hushållsvaror.

I Hässelby fanns flera obebyggda tomter,
och municipalnämnden beslöt under våren 1917 att man där skulle odla potatis för de fattigaste i Hässelby.
De som var intresserade att få delta och odla potatis skulle anmäla sig till en nämnd, som lovade att skaffa fram sättpotatis till subventionerat pris. Tills potatisen blev färdig att plockas upp försökte man hålla sig vid liv med bland annat de rovor som gick att få tag på.


Kolbristen under 1917 på grund av världskriget gjorde att flera tåg till Hässelby drogs in.
Många var givetvis missnöjda med den försämrade trafiken, men kritiken måste tystna för den obetvingliga verklighetens kolbrist.
Under våren fanns vissa tider kol bara för någon månad framåt för tågtrafiken på Lövstabanan.

Man ställde sitt hopp till att kunna erhålla en förstärkning av kol från Tyskland.
Dit skeppades det under den här tiden en del järnmalm från Kiruna.
Svenska regeringen sade att kunde vi inte få någon kol från Tyskland så slutade tågen gå i Sverige och då måste malmexporten inställas.
Med denna illa dolda utpressning lyckades man till slut få några skeppslaster kol från Tyskland.Bilden visar ett tåg på väg ut från stationen i Hässelby villastad.

En sommardag 1917, när tåget från Hässelby var på väg mot Spånga, råkade gnistor från ångloket tända eld på det torra gräset invid spåret någon kilometer från stationen. Buskar och träd började brinna, ungefär där Mäster Karls väg ligger idag. Där fanns på den tiden mest skog och några få nybyggda små villor.

En familj, som just köpt en tomt i närheten och gått dit för att se på tomten, märkte plötsligt lågor som slog upp bland träden. Man slog larm i en närliggande villa, där man i sin tur underrättade telefonstationen. Med en telefonkedja uppbådades folk som skyndade till med hinkar och man tog genast itu med släckningsarbetet.

Det var emellertid svårt att få tag i tillräckligt med vatten. Det fanns ju inga vattenledningar på den här tiden, utan man hade bara områdets enstaka brunnar att tillgå. De hade svårt att få bukt med elden. Ett godstågslokomotiv skickades bort till Lövsta efter mer vatten, och först efter många timmars hårt släckningsarbete kunde elden släckas.


1917 byggdes detta hus. Det låg nära Hässelby slott, och det fick namnet ”Nybygget”.
Här bodde arbetare som jobbade inom slottets jordbruk.
När huset revs på 1960-talet hade hästkörare Arvid Svensson bott där den sista tiden med sin familj.
Jag tog denna bild 1967 – för exakt 50 år sedan.

Detta år, 1917, hade Hässelby strandbad varit öppet under fyra somrar.
Nu var emellertid ägarna trötta på verksamheten och man försökte sälja badet.
Direktör Bergendorff sade att han inte fått en enda ledig söndag sommartid under dessa år.
Området med alla inventarier var därför till salu för 20,000 kr, och det var inte ont om spekulanter.

En Stockholmsläkare funderade att på badet inrätta en modern kurort,
och några anställda vid teatern ville anlägga en semesterteater där de besökande också skulle kunna vila ut sig i den härliga naturen.
Även personalen vid Stockholms spårvägar kom med ett bud på fastigheten.
De ville inrätta badets gamla och eventuellt nya byggnader till ett sommarhem för den stora personalen.

Inget av alla buden var emellertid realistiskt så badet fortsatte som vanligt med samma ägare.


Trots krig och livsmedelsbrist såg man 1917 framåt med tillförsikt och man började planera för framtiden.
En civilingenjör Nils Gellerstedt skissade på ett lokalbanesystem i Stockholmstrakten, och han lade grundidén till dagens tunnelbanenät.
Bland annat ritade han in en ”Norra Brommabanan” som skulle gå från Stockholms innerstad
över Kungsholmen med stationen Kristineberg, vidare till stationerna Åkeshov, St. Ängby och Råcksta.

Där hade vi grunden till dagens linje ut till Hässelby strand.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.