För hundra år sedan - 1912:

År 1912, för hundra år sedan, dog greven Carl Trolle-Bonde.
Då hade hans son Christer Bonde redan ett år tidigare övertagit Hässelby slott.

Greve Carl Trolle-Bonde bodde bara på Hässelby under åren 1886-1889 tillsammans med sin hustru Eva Fredrica, då deras gård Trolleholm byggdes om.

År 1912, för hundra år sedan, invigdes ett nytt skolhus i Hässelby villastad. Det hade uppförts intill det gamla, men var vida större. Huset innehöll sex lärosalar och en vaktmästarbostad samt i källaren lokal för träslöjdsundervisning.
År 1912, för hundra år sedan, köpte målarmästare Viktor Emanuel Bergendorff ett område i Hässelby villastad för att göra om det till en badplats. Ett år senare invigdes Hässelby Strandbad. Bilden visar de tält som den första tiden skulle användas som herrarnas omklädningsrum på det nya badet.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.