1918 bytte Hässelby strandbad ägare. Målarmästare Bergendorff sålde hela anläggningen med byggnader,
inventarier och allt för 25.000 kr till kapellmästare Max Uyma.
Man målade upp restaurangen och alla de andra byggnader, det reparerades och nya rabatter planterades.
Dansbanan blev större. Restaurangen hade inte bara ölrättigheter, framåt augusti fick man också vinrättigheter.


Årets säsong på strandbadet sparkade igång den 2 juni. Allt var nymålat och fräscht.

Hässelby stavade fortfarande med E på den här tiden, och järnvägsstationen i Hässelby hette fortfarande Riddersvik.
Ångbåtarna till Hässelby strandbad avgick från Munkbron.
Temperaturen i vattnet var blyga 16 grader.Folkets Teater uppförde varje söndag på Hässelby strandbad farsen ”Syndabocken”, där publiken mest verkade vara intresserad av Carin Sonntag, som spelade den spanska dansösen Lola.På Hässelby strandbad dansades det, och man anordnade baddräktstävlingar.


På Berghamnsvägen 61 köpte stiftelsen Ljusglimt en fastighet som uppförts av en välbeställd grosshandlare, och där öppnade man ett hem för äldre förmögna fröknar.

Frivilliga borgarbrandkåren i Hässelby bildades 1918, men själva brandstationen var inte färdig förrän året därpå.Första världskriget gick detta år mot sitt slut, men än var det brist på många dagligvaror, och matpriserna gick ständigt upp.

På järnvägen höjdes godstaxan, vilket medförde att godstrafiken nästan helt upphörde.
Trädgårdsmästarna började frakta sina trädgårdsprodukter in till stan med de åkerier som började växa upp.
Bilden visar Riddersviks järnvägsstation i Hässelby villastad.Under året köpte Lagerlund, som var stationsskrivare på järnvägen,
den första bilen i Hässelby, en lastbil med massiva hjul.
Han hjälpte trädgårdsmästarna med att få sina grönsaker och blommor in till staden.
På söndagarna monterade han fast säten på flaket och skjutsade badgästerna, som kom med tåget,
från stationen ner till Hässelby strandbad.


En riktigt rörande radannons. En fattig ensamstående kvinna i Hässelby ser ingen annan råd än att lämna ifrån sig sin nyfödda dotter. Det fanns ingen som helst hjälp för ensamstående på den tiden.Under den här tiden installerades elektricitet i Hässelby villastad. Gatubelysning började monteras, och i bostadshusen kunde man byta ut fotogenlamporna mot elektrisk belysning. I juli 1918 beslöt man att skolan i Hässelby villastad skulle få elektricitet.Man hade under en tid på prov låtit ett antal grisar få böka bland soporna på Lövsta sopstation, för att se om man kunde föda upp grisar på det sättet, men det blev inte så lyckat. Djuren mådde inte bra av att få äta av allt det som Stockholms hushåll lade i sina sopor. Under februari 1918 hade dessutom alla grisarna drabbats av svinsjuka, så de fick avlivas allihop.
Så slutade det experimentet.Några entusiastiska teateramatörer utanför Hässelby Folkets hus 1918.

Det här året hade man i Hesselby municipalsamhälle börjat fundera på att ombilda sig till köping.
Man hade tillsatt en kommitté för att utreda om det skulle kunna vara möjligt.


För hundra år sedan var Christer Bonde ägare till Hässelby slott. Detta är en annons från 1918 där man på Hässelby slott söker ett köksbiträde. Man skulle då kontakta Christer Bondes hustru, grevinnan Julia Bonde.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.