För hundra år sedan - 1913:

För hundra år sedan - 1913 - blev Hässelby ett municipalsamhälle.

Den 7 mars 1913 hade regeringen fattat beslut att villastaden skulle utgöra ett municipalsamhälle under benämningen "Hesselby Villastad".

Den 5 augusti 1913 beslöt Generalpoststyrelsen att poststationen Riddersvik i stället skulle benämnas Hässelby Villastad. Den olyckliga ändringen av stavningen från e till ä hade i beslutsprocessens slutskede föreslagits av postdirektören i Stockholms distrikt. Tänk om han hade haft vett att hålla tyst. Så bra det skulle varit om vi i dag kunnat stava vårt samhälle med e - Hesselby!

Efter att ha tjänstgjort i 26 år avgick Carl Lindau den 1 april 1913 sin tjänst vid Riddersviks station.

Den energiske och idérike stationsinspektoren räknas med skäl såsom Hässelby samhälles grundläggare. Det var han som gav impulsen till det under många år så välordnade trädgårds- och villasamhällets skapande. Det var redan i slutet på 1880-talet som han lyckades intressera ägaren av Hässelby gård, greve Trolle-Bonde, att kring Riddersviks station och utmed Mälarens strand upplåta ett större skogs- och jordområde för anläggande av Hässelby villastad.

Detta originalfoto från 1913 fanns för något år sedan utlagt på Tradera för budgivning. Det var en raritet med utropspriset 975 kr. Ingen lade något bud.

Samtidigt, med beskrivningen ”Riddersviks station”, bjöds ett exakt likadant originalfoto ut till det facila startpriset 30 kronor!

Jag lade ett bud på detta kort och var mycket nervös för att någon annan också skulle upptäcka bilden, men när tiden gick ut var jag ensam budgivare och jag fick bilden för 30 kronor!

Hässelby sportklubb startade sin verksamhet 23 februari 1913. Klubben bildades denna dag av ett 10-tal idrottsintresserade skolgrabbar i åldern 13-15 år i Hässelby.

De olympiska spelen 1912 och det med dessa stegrande intresset för idrottsrörelsen var väl själva anledningen till föreningens stiftande, som skedde under de mest enkla förhållanden.

Hässelbys första klubbdräkt bestod av vit tröja och blå byxor med vit rand.

"Äntligen får man ett strandbad!", utropar stockholmaren, som älskar att löga sin lekamen i böljor, som ej hindras af badsumpens väggar. Önskemålet har blifvit förverkligadt och på söndag kommer nyheten att invigas och afprofvas ute i Lambarfjärden vid Hesselby, som väl snart kommer att döpas om till Mölle. Så skrev man i Stockholms Dagblad i juni 1913.

Bilden här intill, som ska visa hur det såg ut på invigningsdagen, är från Aftonbladet. Lägg märke till hur prydligt och moraliskt alla står uppsträckta. Verkligheten såg annorlunda ut. Se bilden nedan.

Det var den 15 juni 1913 som Hesselby Strandbad öppnades för första gången, kallat "Mälarens Mölle"- Stockholms första gemensamhetsbad. Här kunde män och kvinnor bada tillsammans!

Det omoraliska i detta ansågs bestå i att personer av båda könen umgicks lättklädda och i en avspänd atmosfär.

På denna bild kan man studera den tidens badmode för kvinnor och män. I bakgrunden ser man moralens väktare från den närmaste omgivningen, som med förtrytelse betraktar spektaklet.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.