För hundra år sedan - 1911:

Hässelby Missionsförsamling grundades 10 februari 1911. 13 medlemmar hade man då församlingen bildades, och under första året växte antalet medlemmar till 28. Den första tiden hade man sina möten hemma hos de olika medlemmarna. Sedan i en provisorisk lokal inrymd i en före detta smedja. Det skulle ta ett femtal år innan man byggde sin egen kyrka. Bilden visar hur Hässelby villastad såg ut på den tiden.
Efter år av förfall övertog Christer Bonde år 1911 Hässelby slott, som då stod så gott som blottat på allt vad gammalt arvegods heter. Sedan lyckades emellertid greve Bonde att här sammanföra ett utomordentligt stort antal värdefulla släktföremål, så att slottet sedan faktiskt blev ett av Sveriges mest intressanta hem.

Christer Bonde ägde Hässelby 1911 – 1931, och han vistades där även tidvis.

Svenska Frälsningsarmén öppnade 1911 sitt första barnhem, "Glädjen" i Hässelby, och som varit en fristad för ett hundratal barn under många år.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.