HÄSSELBY BEGRAVNINGSPLATS

Text och fotograf (om inte annat anges): Henrik Henrikson

Hässelby begravningsplats ligger i en sluttning intill Fyrspannsgatan, som en liten idyll på gränsen
mellan flerfamiljhusen i Hässelby strand och villaområdena i Hässelby villastad.
Kapellet på begravningsplatsen har placerats på en liten bergknalle mitt i sluttningen och är byggt i nyklassistisk stil. Byggnaden i sten är vitmenad och hade från början ett tak av skiffer, som sedan byttes ut på 1980-talet.
På dessa två bilder av södra grinden (bilden här ovanför och bilden här nedanför), som jag fotograferade 1962 respektive 2002, kan man se hur platsen förändrats under årens lopp. Det har blivit mycket lummigare, kapellet har nästan helt täckts av grönska, och slänten närmast grinden, som 40 år tidigare var helt oanvänd, har sedan under åren fyllts med gravar. Som en liten detalj kan man observera att de två korsen på grindarna någon gång under de 40 åren försvunnit i någon renoveringsiver.
Kapellet används vid ceremonier i samband med begravning och jordfästning. Där finns ett femtiotal sittplatser.

Begravningsplatsens yta upptar en sluttning på en och en halv hektar. Där finns ungefär 1500 gravar.

Om man går runt bland gravarna finner man flera trädgårdsmästare från den tiden då Hässelby villastad hade många stora handelsträdgårdar.

När handelsträdgårdsmästare Albert Landberg den 27 januari 1920 fyllde 50 år meddelade han att han donerade 1000 kronor till Hässelby kyrkobyggnadsförening för inköp av en klocka till den blivande klockstapeln, som på den här bilden skymtar i bakgrunden.

Albert Landberg ville att den skulle kallas Anns klocka efter hans dotter som en år tidigare avlidit.

På klockan kom det att stå: "Till minne av dottern Anna, född 1901, död 1918, skänkte kyrkvärden Alb. Landberg och hans hustru Maria Schalander denna klocka".

På baksidan kan man läsa: "1928, då Oscar Busch var kyrkoherde i Spånga, Axel Gawalli kominister i Hässelby och Alb. Landberg kyrkovärd, göts denna klocka i Stockholm av K. G. Bergholtz". Runtom är en vers skriven: "Till arbete och vila, till kamp och strid, jag ringer över skog och sjö, till gudstjänst och högtid och gravarnas frid, stort är att leva, gott att dö".

Den andra klockan skänktes av greve Bonde, och heter därför Bondeklockan. På den står det: "Till minne av sin fader, greve Karl Trolle-Bonde, skänkte hans barn, på vars mark Hässelby villastad vuxit upp, vid invigningen av Hässelby begravningsplats denna klocka".

Runt klockan löper ett band med Bondesläktens 21 vapensköldar. Längre ner läses en latinsk vers: "Vita labores, sed damus astra fides" (Livet ger arbete, men vi sätta vår förtröstan till himlen). Vidare finnes utom en del dekorationer ingraverat på baksidan "Jesus Christus heri et hodie et ipse in secula" (Jesus Kristus, igår, idag och densamme i evighet).

Båda klockorna är utförda av K. G. Bergholtz & Co:s klockgjuteri i Stockholm, som var det ena av Sveriges två klockgjuteri då, i början av 1900-talet.

Minneslunden, som är utformad av arkitekt Uno Söderberg, invigdes under All Helgonahelgen 1982.
Där fanns en meditationsplats med en fontänskulptur av konstnären Bertil Berggren-Askenström. Den hette "Hymn".
Men omkring 2015 sedan stals hela skulpturen.
Skulpturen "Hymn" bestod av tre fåglar som flög över ett vattenspel, vilket sakta och rogivande porlade i solskenet.

Carl Lindau är begraven här. Han var järnvägsstationsföreståndaren på Riddersviks station, (senare Hässelby station). I början av 1900-talet skötte han greve Bondes försäljning av tomtmark till hugade trädgårdsmästare och kan väl därmed anses vara en av Villastadens grundare.

Klockstapeln ligger i norra hörnet av begravningsplatsen. I bakgrunden skymtar radhusen på Måbärsstigen.
2022 kom en ny skulptur i minneslunden. Konstnären är Arijana Kajfes. Fotograf: Lena Helldner.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.