En komplettering till historien om Nytorp

Detta är ett porträtt av Sixten Hniopek. Under perioden 1957 – 1969 arrenderade han Nytorps handelsträdgård, och från hans son Peter Hniopek har jag fått intressant historik och värdefulla bilder från den tiden.

Peter Hniopek berättade: ”Jag är son till Sixten Hniopek (född 1915). Jag bodde på Nytorp under åren 1957 till 1969. Det känns som det var en lång tid av mitt liv då jag var i åldern 9 till 21år. Jag vill berätta historien om Nytorps sista år som torp och handelsträdgård.”
Peter Hniopek berättade vidare:
"Trädgårdsmästare Arvid Persson började att anlägga Nytorps handelsträdgård (1920?) vid tillträdet. Det var ett stort arbete med att uppföra alla växthus och värmeanläggningar med mera och cirka 1930 stod också nya bostadshuset klart. Gamla torpstugan kunde då användas till personalbostad.
Sonen Edvard Persson tog över handelsträdgården 1935 och utvidgade den till en välrenommerad trädgård med rosor som specialitet. Rosorna från Nytorp var omtyckta i Klarahallen där grossistförsäljningen skedde.
Bilden visar Nytorp på 1960-talet. Till vänster syns det gamla torpet, som användes som bostad åt handelsträdgårdens personal.”Peter Hniopek fortsatte sin berättelse: ”1956 sålde Edvard Persson Nytorp till ett byggbolag, i samband med att han flyttade till Spanien.
Min far Sixten Hniopek beslutade då att arrendera anläggningen och fortsätta att driva handelsträdgården. Familjen Hniopek flyttade till Nytorp 1957. Sixten lämnade Gunnarsro Handelsträdgård (trädgården V5 i boken Blomsterkungar) som han drivit tillsammans med sin bror.”En bild från 1959 där man ser Nytorps växthus med rosodlingar. Bakom stenen kan man skymta en packhall med kylrum för rosorna. Sixten Hniopek hade gjort mycket för kulturlivet i Hässelby, bland annat tog han initiativet till Hässelby museums tillblivelse, och han var verksam i Hässelby hembygdsförening.

Han var en av de som skrev boken ”Hässelby” och det var han som skapade filmen ”Den blommande staden”. Men denna period 1957-1969 då Sixten Hniopek var handelsträdgårdsmästare på Nytorp är inte så omtalad.
I mer än tio år skötte han handelsträdgården Nytorp.
Tre trädgårdsmästare i samråd på Nytorp 1965. Från vänster Arnold Johansson, Sixten Hniopek och Sten Wurtz.

1969 gick Sixten Hniopek i pension och han flyttade tillbaka till sitt barndomshem på Gunnarsro. All verksamhet på Nytorp avslutades. Under 1970-talet revs Nytorps alla byggnader och den nu befintliga bostadsbebyggelsen uppfördes.
(Bilderna har jag fått av Peter Hniopek)


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.