AXEL GEWALLI

Detta var en man som levde 1887 - 1945, och var alltså med under de första viktiga åren i Hässelby villastads historia. Till vänster ser vi Axel Gewalli med sin hustru Constance (1884 - 1945). Bilden är från1916.

I början av mars 1919 samlades några hässelbybor på inbjudan av Axel Gewalli, som då var komminister. Vid det mötet kom man överens om att bilda en syförening för att ordna basarer så att man skulle kunna få ihop pengar till ett bygge av en kyrka i Hässelby villastad, vilket då ännu inte fanns.

Vid en municipalfest i Hässelby villastad en söndag 1921 läste man upp en målerisk hymn till villastadens ära, skriven av pastor A. Gewalli. Hösten1923 kunde man i november se att päronträden i Gewallis trädgård blommade för andra gången det året.

Hösten1923 kunde man i november se att päronträden i Gewallis trädgård blommade för andra gången det året.

Söndagen den 23 september 1928 invigdes den nya begravningsplatsen i Hässelby villastad. Efter den stämningsfulla invigningsakten förrättades den allra första jordfästningen. Det var en trädgårdsmästare vid namn Forstén, som vigdes till ro av komminister A. Gewalli.

Under 1935 hade Gewalli en inkomst av 7.160 kronor och han var bosatt i Duvbo.

På bilden som är från1937 står Axel Gewalli mellan två av årets konfirmander. Till vänster Britt (född Kullberg), blivande mor till Axels sonson och till höger Axels dotter Ingrid, gift Hjertén.

Sommaren 1939 valdes Axel Gewalli till kyrkoherde i Spånga. Han hade vunnit över sin medtävlare till befattningen med de överväldigande röstsiffrorna 909 mot 8. Därmed fick han domkapitlets förordnande att vara kyrkoherde i Spånga församling. Han installerades i sitt nya ämbete i samband med högmässogudstjänsten söndagen den 4 februari 1940.

Läs vidare i sonens memoarer där han beskriver sin far Axel Gewalli.

Sonsonen Lars Erik Gewalli har haft den stora vänligheten att bidra med bilder till denna artikel.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.