Kyrkoherde Axel Gewalli skrev redan 1921 en hymn till Hässelby villastads ära. Söndag den 7:e augusti samma år lästes hans dikt stämningsfullt och högtidligt upp vid en municipalfest i villastaden:

Vaktat av silvervågor
och mörka furors krans
bestrålat av solens lågor
och gyllene stjärnors glans

Vilar på Mälarstranden
blommornas korade stad
blickar mot himlaranden
Hässelby villastad.

Flora sin spira sträcker
över din nybrutna mark.
Skönhet och liv hon väcker,
mäktig hon står och stark.

Hässelby, Mälarens krona
skönaste stad på dess strand,
en gång ditt lov skall tona
över hela vårt land.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.