Hässelby under andra världskriget

Några artiklar om hur det var att leva i Hässelby under andra världskriget

Bristen på varor gjorde att mycket ransonerades
Hur ungdomarna levde under kriget
Kolet räckte inte till, inte heller fodret till djuren
Hur det var på slottet under kriget
På handelsträdgårdarna var livet hårt denna tid
Under kriget kom det en del flyktingar till Hässelby

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.