Det var många i Hässelby som under krigsåren var fattiga och for illa. Våren 1943 ställde trädgårdsmästare Albert Landberg upp med att låta stadsägorna 178-179 kostnadsfritt få användas till odling av potatis. På så vis ordnade man ett 45-tal odlingslotter åt de hässelbybor som inte hade egna tomter och trädgårdsodlingar.
Där fick man ihop omkring 15.000 kg potatis och grönsaker som en extra hjälp till de fattigaste i villastaden.Bränslebristen blev efter andra världskrigets utbrott snabbt märkbar och ingen visste ju om sjökriget skulle ytterligare försvåra Sveriges läge. De reservlager som funnits runt om i landet var redan slut.

Under våren 1940 infördes därför ett varmvattenförbud. Det betydde att man inte fick använda kol för att värma upp vatten, varken i bostäder, butiker eller kontor. Man fick dock använda ved att värma upp vatten med.

Bilden visar en vedspis i Hässelby. Och de var tillåtna att användas. Många villor i Hässelby hade dessutom gaseldade varmvattensaggregat, och de användes också trots förbudet.

Man kan tänka sig hur vardagen var runt om i Hässelby, när det var begränsade möjligheter att hålla sig ren, att diska, städa sin bostad och tvätta kläder. Som en tillfällig lättnad införde man ”Det stora julbadet” tre dagar före julafton 1942, då man fritt fick värma upp vatten, så att man kunde bada inför julhelgen.
Foto: Henrik Henrikson.Redan i krigets början 1939 utfärdade man förbud mot köp av bensin. Inte bara privata bilägare påverkades av detta utan även bussbolagen. Inom bara ett par dagar efter krigsutbrottet konstaterade man att inskränkningar i busstrafiken måste göras under denna bensinbristtid.

För Hässelbys del märktes detta genom att ett par kvällsturer drogs in och nattrafiken inskränktes så att sista bussen på linje 3 ut till Hässelby gick från Norra bantorget klockan tio på kvällen. Efter ett par månader kunde man emellertid lätta lite på restriktionerna.

Sommaren 1940 höjdes biljettpriserna på busslinjerna, bland annat ut till Hässelby, på grund av de dyrare omkostnaderna. En resa från innerstaden till Hässelby kostade 1:35 i stället för som tidigare 1:20.

Bilden visar Norra Bantorget, där buss nr 3 till Hässelby syns längst ner i bild. Foto: Lund.En bild med buss med gengasaggregat och med S.V.B:s färgsättning, grön med svart linje. Det är en buss på väg ut mot de nordvästra förorterna. Troligtvis är det en buss på Hässelbylinjen.

Drivmedelsbrist gjorde att man var tvungen att gå över till gengasdrift. Det var inte en enkel uppgift. Det gällde bl. a. att experimentera sig fram till för bussarna lämpliga aggregattyper.

Bränsleförsörjningsorganisationen måste helt läggas om, körhastigheterna ändrades, och det blev kraftiga omläggningar av turlistorna i släptåg. Det var en prövningens tid också för trafikanterna. Gengasbussarna krånglade ofta de första krisåren, särskilt vintertid. Bussar drivna med gengas krävde mer personal än vanliga bussar, och var långsammare. Dessutom var de mer hälsovådligare. Det kunde hända att förare och konduktörer blev förgiftade av gengas under dessa krigsår.
Foto: Lennart Welander 1944.En passagerare på Hässelbybussen har ritat interiören av bussen, när den tog sig fram ut till villastaden. Okänd tecknare 1943.


Sverige var neutralt under kriget, men de svenska handelsfartygen, som färdades över haven, löpte lika stor risk att sänkas av de nazistiska ubåtarna, som alla andra fartyg.

Här är det sorgliga historien om en hässelbybo, matrosen Karl Johan Larsson från Hässelby. Han ingick i den 20 man starka besättningen på Svenska Lloyds ångfartyg Gwalia. Det fartyget gick under kriget på norra Atlanten. Karl Johan Larsson var 53 år och bodde på Stadsägan 124 i Hässelby villastad tillsammans med sin hustru.

Den 16 november 1940 lämnade det svenska fartyget Cardiff i Wales med en last av kol. Fartyget ingick i den brittiska konvojen OG-46 från Cardiff destinerat till Lissabon i Portugal. Besättningen på ångfartyget Gwalia bestod av 20 man, svenskar och norrmän, däribland Karl Johan Larsson från Hässelby.

Tidigt före gryningen den 2 december då konvojen hunnit till en plats cirka 400 km väster om Lissabon blev konvojen attackerad av den tyska u-båten U-37. Klockan 04,18 träffades det svenska fartyget av en torped strax för om kommandobryggan. De flesta av besättningen dödades vid explosionen, däribland matrosen Larsson från Hässelby. Endast fyra man överlevde och kunde ta sig upp på en av flottarna när fartyget ett par minuter senare sjönk. I elva dygn drev flotten omkring i Nordatlanten innan de räddades av en brittisk jagare.

Här kan man inom parentes notera att inget fartyg i den konvojen, som det svenska fartyget ingick i, hade stannat upp för att undsätta de nödställda på flotten.Första krigsvintern 1939 blev kall. Många hässelbybor blev då tidvis utan vatten. Vattenledningarna till många villor i Hässelby villastad frös, och vatten- och elektricitetsverken hade fullt arbete med att tina upp dem. Detta skedde i stor utsträckning på så sätt att man ledde elektrisk ström genom rören. På grund av den starka kölden hade tjälen trängt ned till rören på de ställen dessa låg tämligen grunt. Ett djup av 1.40 meter var inte längre frostfritt denna bistra vinter. På många håll hade även vattenledningarna till trädgårdsmästarnas växthus frusit.

Denna bild, inskickad av Anna Nygren, visar Ragnar Nygrens växthus en av dessa kalla krigsvintrar.En till bild av Ragnar Nygrens trädgård under krigsåren. Anna Nygren berättade:
”Här har man täckt några känsliga växter med väv, kanske mot kyla. Bilden är tagen från sidan av villan, mot trädgården. På bilden syns ett par växthus med direkt anknytning till packhallen och med pannrum i samma byggnad. I den ljusa villan rakt fram bodde på den tiden Wersén. I den stora villan till höger bodde familjen Widén. Längst till vänster i bilden skymtar Karl-Axel Wikstrands växthus.”


Anna Nygren berättade till denna bild:
”Arbetsstyrkan i Ragnar Nygrens trädgård Strömdalen under världskriget. Längst till höger pappa Gustav Nygren och bredvid honom Astrid Nygren.”


Anna Nygren berättade till denna bild:
”Min mamma Brita Nygren bland Ragnar Nygrens Krysantemum. Mamma hade då en svart scarf och ett svart band runt ärmen. Traditionen på den tiden var att man på det sättet visa att man hade sorg. Hennes mamma hade dött samma år 1941.”
Foto Gustav Nygren.


Anna Nygren berättade vidare:
”Här ser vi Ragnar Nygrens trädgård Strömdalen 1941. Fotografen Gustav Nygren har nog stått på balkongen i villan och fotograferat. Växthusen och bänkgårdarna längst till höger i bild tillhörde Nils Larsson. Villan och trädgården högst upp till höger var Hasselblads. Därefter H.F. Jonssons villa och trädgård. Kanske sonen Harry hade tagit över då? Växthusen med gavlarna till vänster i bild ägdes av Karl Axel Wikstrand. Där ligger i dag Åkermyntans handelscentrum. I villan i mitten av bilden bodde Widén och de var granne med H.F. Jonsson. I den ljusa fyrkantiga villan rakt fram bodde Wersén.”

Vägen från Skälby syns i bilden som en vågrät linje från höger till vänster genom hela bilden.Anna Nygrens berättelse fortsätter:
”Här ser vi en sommarbild från Ragnar Nygrens trädgård Strömdalen strax före freden 1945. På bilden med personalen syns pappa Gustav Nygren längst till höger. Den lilla pojken är nog Ragnars son Anders, då fem år. Växthusen är sprutade med kalk för att förhindra alltför stark solinstrålning.”


I februari 1941 gjorde två ungdomar inbrott i postkontoret i Hässelby, det hus som idag är Hässelby museum.
Det var Tord Börje Rehn, 20 år, och Gustaf Sixten Carlsson, 19 år. Carlsson hade börjat med snatterier redan i 12-årsåldern. Han hade även varit straffad för stöld och hade nu placerats på skyddsvärnets hem i Hässelby, där han sammanträffade med Rehn. Även han hade varit fast för stöld.

En dag hade Rehn föreslagit kamraten att de skulle göra "en stöt" på Hässelby postkontor. Den 5 februari 1941 gick de som vanligt till sängs och vid 1-tiden på natten väcktes Carlsson av Rehn enligt överenskommelse. Utöver en del verktyg tog de även med en pikyxa, avsedd för kassaskåpsinbrott. Rehn hade sagt till Carlsson, att bytet skulle kunna bli omkring 5,000 kr. och vidare att de skulle försvara sig om de blev överraskade. Då de på natten smög sig i väg från hemmet, hade en annan av de intagna avrått dem från kuppen.

Ynglingarna hade emellertid tagit sig fram till postkontoret och brutit sig in. Medan de gick löst på kassaskåpet, vaknade polisuppsyningsman Manne Göthson, vilken sov på polisstationen, som låg i samma byggnad. Göthson grep sin revolver, rusade ut och kom lagom för att se tjuvarna ge sig i väg. På hans rop att stanna, vände Rehn och skulle med pikyxan ha rusat mot Göthson. Denne sköt två skott, som träffade Rehn, vilken sedan sprang efter Karlsson, som flytt från början. Ungdomarna omhändertogs senare av polisen på skyddsvärnshemmet.

Högra bilden visar de två männen i fängelsets kläder under själva rättegången. Rehn kunde nätt och jämnt gå, och fick sitta på en mjuk dyna under förhandlingarna. Revolverskotten hade träffat och skadat honom svårt i ljumsken och låret. Rehn förnekade inför rätta att han haft för avsikt att slå till med yxan, och han ville heller inte gå med på att han före inbrottet sagt något om att ”de skulle slå till". Åklagaren yrkade ansvar på Rehn och Carlsson för andra resans stöld och på Rehn för resandet av livsfarligt vapen. Den 19-årige Gustav Sixten Carlsson dömdes till fem månaders straffarbete.Skogvaktaren August Andersson bodde i torpet Solbacken i Hässelby gård. Djurhornen satt tätt på stugans väggar mellan jägardiplom och bössor. Inne i finrummet låg en rådjurshud som fotvärmare.

I en notis i Stockholms Förstadsblad 1942 kan man se att skogvaktare August Andersson då utnämnts till skogsbrandfogde i kristidsnämndens luftskydd. Han tog hand om alla skadade och sjuka älgar på 1940-talet.

Skogvaktare Andersson kunde berätta som ingen annan – om jägare han mött, om orrspel i daggiga vårmorgnar, om blåmesen Lillfar, för vilken skogvaktaren blev något av en hässelbyskogens Franciskus… Det blev stor naturlyrik, när August Andersson satte i gång och berättade. Men allt annat än lyriskt var det mesta en skogvaktare i Hässelby hade att göra: bland annat stämpla skog, skjuta vildkatter och hålla efter olovliga campare.
Foto: Harry Grip.Några bilder från Riddersviks gård under krigsåren. Det är trädgårdsmästare Helmer Westling med sin hustru Gunhild. På mittbilden syns de två döttrarna Britt och Solveig, tillsammans med barnflickan Birgit.
Bilderna är inskickade av Malin Rosell.


Två radannonser från hösten 1939. Telefonnummer ”Hässelby villastad N:o 3” gick till Riddersviks gård.

I den vänstra annonsen är det en kvinna från Riddersvik som söker jobb. Hon vill bli husmor eller värdinna på någon större gård i Stockholmstrakten.

Den högra annonsen bjuder ut en lägenhet med fyra möblerade rum på Riddersviks gård till en mindre familj. Det fanns elektricitet med elvärme, men vatten fick man hämta från brunn och det var torrdass. Man hade tillgång till ett badhus nere vid stranden, och hyran var 500 kronor per månad.En bild av Spånga station på 1940-talet. Det var här hässelbyborna, som kom med det lilla tåget till vänster, fick byta till det andra tåget för vidare transport in till Stockholm.

Under andra världskriget kunde dessa tågbyten ibland bli ganska tidsödande. En insändare i Svenska Dagbladet från 1943 beskriver detta i detalj:

”Sedan en längre tid äro tågen 17.10 och 17.45 från Stockholm så gott som varje dag 10-12 minuter försenade i Hässelby. Orsaken tycks vara förhållandena vid Spånga station, där resenärerna Stockholm—Hässelby byta.
Tåget 17.10 ankommer punktligt till Spånga, men Hässelbyexpressen står kvar ute på linjen i väntan på att ett från Västerås kommande tåg skall kunna inlöpa på stationen. Tre spår äro tillgängliga, men förmåga att expediera tre tåg tycks saknas.
Så småningom tillätes dock Hässelbytåget att rusa in på stationen och passagerarna stiga på. Sedan loket fått ånga runt och ställa sig i andra ändan, kunde man tro att färden nu skulle ställas direkt till Hässelby. Tåget går i stället framåt cirka 50 meter, stannar, backar in på det närmare Stockholmståget liggande spåret, stannar en sekund och tar sedan fart mot Hässelby.
Orsaken till detta tids och koksödande förfarande är svår att få reda på, men många förbittrade passagerare tro, att tåget får bättre sats att ta backen upp mot Skälby från det andra spåret.
Som en följd av denna försening fördröjes även 17.45-tåget från Stockholm, ty Hässelbytåget hinner inte i tid möta detta tåg 1 Spånga.
Nyligen inträffade en ganska tragikomisk episod. Tåget 13.55 (avgång något senare) från Stockholm anlände lyckligt till Spånga, men där väntade ett soptåg samt det lilla Hässelbytåget, men bara ett lok.
Detta lok körde i väg med soptåget till Hässelby, kom efter någon tid ensamt tillbaka, men hade då druckit ur vattnet, varför loket kopplades till personvagnarna samt backades i väg med hela sättet bort till vattenhon.
Därefter gick tåget ända fram till Hässelby.
Direktionen för S. W. B. borde ta sig en titt på denna minst sagt antikverade tågordning” tyckte signaturen Dagligen försenad passagerare.Den 7 maj 1945 inföll officiellt fredsdagen. Andra världskriget var slut. Det hade äntligen blivit fred i Europa. Bilden visar en klass i Hässelby villastads skola den våren. Idel leenden.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.