Svärdsliljevägen är en väg som kom till 1972. Vägen täcker, med alla sidogränder, en stor del av Backlura i norra Hässelby villastad.Kartan från 1956 visar det glesa vägnätet i Backlura på den tiden. Det var före byggandet av alla radhus och villor i detta område. Jag har ritat in Svärdsliljevägens sträckning, som i grova drag följer den gamla Glädjevägen.På en karta från 2010 ser man nutida Svärdsliljevägen med sidogator och sidogränder, som leder till alla villorna i området. Vägen är 890 meter lång plus alla sidogränder.

Som många andra vägar här har Svärdsliljevägen fått sitt namn från växtriket.
Halva Svärdsliljevägen är egentligen bara en transportväg som leder till Backluraskolan och vidare upp till bostadsområdet i Backlura.På Svärdsliljevägen ligger Backluraskolan. Den byggdes 1971, så att den var färdig när barnfamiljerna flyttade in i villorna utmed Svärdsliljevägen i början av 1970-talet.Här har har man haft busstrafik sedan 1973. Bussen går fram till en vändslinga framför Backluraskolan, där busslinjen har sin ändhållplats.Redan 1919 (för 100 år sedan) annonserade ”Hem på landet” ut tomter i det område där Svärdsliljevägen ligger idag.

Man angav att det låg 20 minuters färd från Riddersviks station, den järnvägsstation som låg i Hässelby villastad. Jag antar att man då avsåg färd med häst och vagn.
På vänster sida av Svärdsliljevägen ligger kedjehus med platta tak, där garage och förråd sitter ihop med grannens hus. De byggdes 1974.

Från början var husen grupperade så att tre hade gula övervåningar, tre gröna och sedan tre med röda övervåningar. Alla med vita undervåningar. Med sina nästan platta tak kallades husen ibland "sockerlådor med keps".

Åren har gått och en del husägare har målat om i andra färger och många har satt in brutet tak.

En man, som jag mötte när jag var där för att fotografera husen utmed vägen, tyckte att det var konstigt att vägen i sig själv var rejält bred, men trottoarerna var väldigt smala. Det hade varit bättre om man gjort en bredare trottoar på åtminstone en av vägens sidor, ansåg han.Utmed höger sida av Svärdsliljevägen ligger hus med valmade tak.

Ett äldre par, som flyttade in här när det var nybyggt, berättade att de då tyckte det var ett perfekt område att kunna åldras i. Det är ju inga trappor i husen.

Men nu tycker de att det är långt till bussen och nu finns det ingen affär heller i området. Förr hade man i alla fall närbutiken Knallen. De hoppas på att det kanske ska bli någon kiosk i nybygget på den tomt där Knallen låg. Så de åtminstone skulle kunna köpa lite mjölk där.
En ritning som visar hur planlösningen i husen kunde se ut när husen var nybyggda 1975. Husen, vinkelbyggda villor med valmat tak hade fyra-fem sovrum, matsal och vardagsrum med braskamin.
På Svärdsliljevägen 24 hittar vi en av de få äldre villorna i området. Det är en villa som är byggd 1945. Huset har 5 rum, vit plåtfasad och valmat tak av tegel. Tomten är på 1 960 m².

Huset är förfallet och nu planerar man att riva huset för att bebygga tomten med sex radhus i två våningar. Detaljplaneringen sker under 2019.
Under envåningsvillan på Svärdsliljevägen 24 finns ett väl tilltaget garage och verkstad med fyra garageportar. I källaren finns också tvättstuga och duschrum. På tomten står också en friggebod. Huset har förfallit och man planerar att riva det.På en gammal ritning från 1940-talet ser man planlösningen över denna villa på Svärdsliljevägen 24.
När villan på Svärdsliljevägen 24 är riven har man tänkt sig att klämma in sex radhus på den lilla tomten.
Nu över till ett annat hus. Denna villa ligger idag på Svärdsliljevägen 30. Bilden är från 1936 och adressen var då Glädjevägen 74. På bilden verkar huset vara nybyggt. Det har ännu inte fått någon färg på fasaden.

Denna bild, liksom de följande fyra bilderna, är inskickad av Birgit Blänning.
Samma hus syns i bakgrunden på den här bilden, som är tagen vintern 1949. Birgit Blänning berättar: ”På bilden ser vi mina kamrater Christer Eriksson, Gun Stål , Eva Stål och jag som hette Johansson i efternamn då. I bakgrunden syns mitt föräldrahem med växthusen nedanför och bredvid syns familjen Ståls villa.”


Denna bild av samma hus är tagen 1955. Birgit Blänning berättar: ”Min syster och jag hemma på Glädjevägen 74 i Hässelby Villastad.”
Så en bild från 1960-talet. Huset på Glädjevägen 74 skymtar inne bland träden. Huset till vänster är packhallen. Huset längst till höger är familjen Ståhls villa. Dessutom syns till höger ett av växthusen.Än idag finns huset kvar och har numera adressen Svärdsliljevägen 30.Längre upp på gatan, på Svärdsliljevägen 151, låg förr ett lekis där villabarnen kunde vara under dagtid. Det är nu rivet och där ligger idag ett litet gruppboende.Här är så långt norrut man kan komma i Hässelby. Vid den gula skylten ligger den allra nordligaste spetsen av Hässelby. På skylten, som ligger på gränsen till Järfälla, står det ”Varning. Golfbanan beträdes på egen risk.” Det är Viksjö Golfbana som vi ser i bakgrunden.Om man står på den nordligaste spetsen av Hässelby, vänder sig om och tittar söderut ser man de fyra villorna på Svärdsliljevägen som ligger allra längst norrut av Hässelbys bebyggelse.Och så en sista bild från en av Svärdsliljevägens många sidogator.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.