I södra Hässelby villastad ligger Sjöbacken, en 260 meter lång återvändsväg som slutar nere vid Mälarstranden.
Vägen fick sitt namn 1960.


På detta flygfoto från mitten av 1930-talet kan man se hur området såg
ut innan radhusbebyggelsen utmed Sjöbacken började uppföras på 1960-talet.
Den kraftigare bryggan är Kalvuddens brygga, som tidigare var en av Hässelby villastads ångbåtsbryggor.


Detta flygfoto visar samma område så som det ser ut idag.
Man ser radhusområdena utmed Sjöbacken i sluttningen ner mot Mälaren.
Hässelby sjösällskaps bryggor dominerar stranden.


På denna karta från 1930-talet har jag lagt in Sjöbackens sträckning av idag. Det är ungefär där Bergvägen och Kalvuddsvägen gick på 1930-talet.


På kartan av idag ser man att i området intill Sjöbacken
har bebyggelsen och gatorna helt förändrat dalgången när man jämför med kartan från 1930.De här radhusen i vit puts är byggda 1959 - 1960.
Det var i samband med bygget av dessa hus som vägen Sjöbacken anlades och fick sitt namn.


Dessa kedjehus med gult fasadtegel är byggda 1964 – 1965.
Planlösningarna har gedigna materialval som speglade 1960-talet,
så som genomgående parkettgolv, fönsterbänkar i stenmaterial och murad öppen spis.


Dessa radhus i början av Sjöbacken är murade med fasader i vit mexitegel.
De byggdes 1982.


Posten till Lambarön levereras till en brevlåda på Sjöbacken alldeles vid vändplan.
Öborna har en gemensam postanläggning vid Sjöbackens vändplan.
De 22 tillgängliga lådorna fördelades till de vid anläggandet intresserade medlemmarna.
Bilden är från 2007. Antalet boxar har utökats sedan dess.


Utifrån sjön ser vi hur Sjöbacken leder ner mot stranden.
Den här dalgången där Sjöbacken går ner var ett område där man i början av 1900-talet hämtade lera till krukmakeritillverkning.

På vattnet, strax utanför stranden, brukar barnen på vintern anordna en skridskobana.


Hässelby Sjösällskap har sin båtklubb nedanför Sjöbacken.
Denna båtklubb grundades 1927."Varvet som det en gång var” vintern 1937-38.
En oljemålning av A. Vihlborg.
Bild från Hässelby sjösällskaps hemsida.En målning av Gunnar Sundman visar området där båtklubben nu ligger. Som klubbhus hade man köpt in det gamla torpet Bild från Hässelby sjösällskaps hemsida.


Sjösällskapet köpte 1946 Lindströmska sterbhusets tomt vid Kalvudden, där den nuvarande hamnen ligger.
Nu hade båtklubben äntligen ett område,
där både brygga och uppläggningsplatser kunde anläggas.
På den tiden fick man bara byggnadstillstånd om ett militärt förband utförde själva bygget.
Men när militären inte kunde ställa upp så satte båtklubbens medlemmar själva igång med bygget av bryggorna.Man fällde timmer till stolparna på vintern.
Alla ställde upp lördagar och söndagar och byggde de första bryggorna.

Byggande av brygga, räls, uppställningsplatser och stängsel uppfördes med frivilliga insatser under hela 1950-talet.Denna bild från vintern 1965 är inskickad av Fredrik Billig.
Den visar hans stolta föräldrar på Sjöbacken nere vid strandkanten.
Dåvarande båtklubbhuset Kalvudden, som inköptes 1946, syns till höger i bilden.
Det är Fredriks storebror Oskar som ligger i barnvagnen.
Han var visst söt som bäbis så tanterna på gatan tittade ner i vagnen och frågade vad flickan hette.
Svaret Oskar var lite oväntat.
Den historien berättade Fredriks mamma många gånger...Shellmacken vid Hässelby sjösällskap längst ner på Sjöbacken 1971.
Macken låg på en ponton längst ut på bryggan.
Det var en populär samlingsplats.
På den tiden sköttes macken av S. Rosborg,
därefter av Dolke och Britt Nettelbladt.

Bilden är inskickad av Britt N-dt.


Numera är det gamla torpet Kalvudden ersatt med ett nytt,
mer ändamålsenligt, klubbhus.


Klubbhuset rymmer ett väl tilltaget samlingsrum,
där medlemmarna kan träffas till vardags och till fest.


Det är höst, och det är snart dags för alla båtägarna i Hässelby sjösällskap att ta upp sina båtar.
För att kunna förbereda detta med storstädning av varvet, så har alla trailers tillfälligt ställts upp på en grässlänt.
Här står en av de 500 medlemmarna bland de provisoriskt uppställda trailerna.


Konst skapat av något uttjänt flytetyg
kan man finna mere vid Sjöbackens strandkant.


Radhusbebyggelsen vid Sjöbacken ligger idylliskt nära Mälarstranden.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.