På denna karta kan man se några av torpen i Hässelby omkring 1901. Jag har markerat Markvik med ljusrött. Den väg som senare skulle få namnet Lupinvägen har jag också markerat.


Det är torpet Markvik som givit Markviksvägen sitt namn. Markvik var ett av de äldre torpen i Hässelby. Redan på en karta från 1652 kan man se platsen ”Markwijk”.


Markviksvägen är idag en 500 meter lång väg i Hässelby villastad. Namnet på vägen blev officiellt 1950, men även tidigare kallades den här vägen för Markviksvägen.

Den delen av Markviksvägen som finns idag, mellan idrottsplatsen och Sandviksvägen, har jag markerat med gult. Vidare från Sandviksvägen och söderut går den parkväg, som tidigare också var en del av Markviksvägen. Den sträckan har jag markerat med orange.
Det gamla torpet Markvik låg faktiskt en bra bit därifrån. Jag har markerat torpets ungefärliga position med ett kryss.Markviksvägen börjar vid Hässelby gamla idrottsplats.
Foto: Henrik Henrikson.


Entrén till idrottsplatsen låg förut här vid Markviksvägen. Portalen ovanför entrén har skulptören Per-Erik Willö skapat. Han bodde i närheten, på Loviselundsvägen 117.
Foto: Henrik Henrikson 2004.


Mittemot denna ingång till idrottsplatsen, på andra sidan Markviksvägen, låg på trettiotalet en servering. Bengt ”Benke” Rydstedt berättade: ”Det var en liten träbarack med fasta bord, där de serverade kaffe och läskedrycker. Osse Andersson hette han som skötte denna kiosk.”

På denna bild, tagen av Harry Grip, har man ställt ut bord och bänkar utomhus, och det verkar vara många besökare. Säkert något idrottsevenenmang på gång.Detta hus på Markviksvägen 4 byggdes 1962.
L-b Dorfh berättar: ”Familjen flyttade från Melongatan 13 till Markviksvägen 4 1962. Jag flyttade sedan därifrån 1977 men föräldrarna bodde kvar till 1997. Den rymliga villan hade då gillestuga, tre öppna spisar, bastu och parkett i alla rum. Bilderna på grinden är från 1969 och 2019.”


Samma grind, så som den ser ut idag.
Foto: L-b Dorfh.


Sven och Berit Eklund sökte på 1980-talet ett större hus i Hässelbyområdet för sin familj på fyra personer.
”Vi tyckte det var viktigt att våra pojkar kunde gå kvar i samma skola och att de fick behålla sina gamla kompisar. Priset hade också en stor betydelse. Huset fick inte kosta mer än 7 – 800 000 kronor. Dessutom måste köket vara stort och rymligt eftersom det är en naturlig samlingsplats för familjen."

När huset på Markviksvägen 6 blev till salu kände familjen Eklund spontant efter visningen att det var just det huset de ville ha. Köket på hela 30 kvadratmeter, dubbelgaraget, den egna ingången för äldsta grabben på 18 år, de insynsskyddade uteplatserna på den 600 kvadratmeter stora tomten var faktorer som förstärkte intrycket att det här var rätta huset.
Dessutom fanns där en gillestuga med öppen spis, tvättstuga och bastu. Sven och Berit Eklunds bud accepterades av säljaren och affären kunde avslutas snabbt.
(Reportage i Svenska Dagbladet 1984)På Markviksvägen 9 ligger ett enplanshus med sluttningsvåning, byggt1964. År 2007 fick man bergvärme installerat. Tre hus intill är byggda samtidigt i samma stil.
Foto: Henrik Henrikson.


Ett av rummen på övervåningen i huset på Markviksvägen 9.
Foto av Diakrit.


Detta hus på Markviksvägen 21 är också byggt 1964, dessutom tillbyggt 2001.
Foto: Henrik Henrikson.


Om du går in på Google så får du denna bild av Markviksvägen 26. Där ligger ett brunt hus på hörntomten.
Men Googles bild är gammal. Den visar hur det såg ut i september 2009.


Verkligheten ser annorlunda ut. På denna tomt ligger idag två stora villor i modernistisk stil. Googles har inte hunnit uppdatera sin Street View.
Foto: Henrik Henrikson.


Så över till en lite äldre villa, från början av 1900-talet.
Bertil Möller berättade: "Min farfarsfar var byggmästare och byggde bland annat huset Markviksvägen 29. Det ligger i hörnet Markviksvägen/Porsvägen. Där bodde tre generationer i vår släkt."

Bertil Möller berättade vidare om hur det var när han var 7-8 år i slutet av 1930-talet:
"Markviksvägen låg på den tiden i utkanten av Hässelby villastad. Där fanns idrottsplatsen och sedan tog skogen vid ända fram till åkrarna runt Hässelby slott. Där stadsdelarna Hässelby Gård och Hässelby Strand nu ligger fanns bara skog, mestadels tall, och några enstaka skogsvägar.
En väg gick från villastaden förbi Loviselunds torp bort till Hässelby slott.
Jag höll på somrarna ofta till i skogarna mellan slottet och stranden. Ibland kunde man träffa på skogvaktaren, när han patrullerade i skogen med sin bössa på axeln. Jag minns mycket väl att han hade lindade ben till skydd mot ris och taggar."
Foto: Henrik Henrikson.På Markviksvägen 32 A står en villa, som verkar vara ganska nybyggd i äldre stil.
Foto: Henrik Henrikson.


På tomten till Markviksvägen 33 ser det ut som man förbereder att spränga bort en bergknalle. Kanske ska det här byggas en ny villa?
Foto: Henrik Henrikson.Där gräset böja sig för vinden.
Villorna på Markviksvägen 35 – 37A är byggda 1974.
Foto: Henrik Henrikson.


Villa i 1950-talsstil med en väl tilltagen balkong ligger på Markviksvägen 34.
Foto: Henrik Henrikson.


Google brukar vara mycket noga med att "blurra" skyltar och ansikten på sina bilder, men här på Markviksvägen har man "missat" att blurra en av Onoffs firmabilar, som av en händelse. Det ser nästan ut som en produktplacering. Nu gör det inte så mycket, bilden är från 2009 och två år senare upphörde Onoffs affärskedja i Sverige. Fast Onoff har kvar sina affärer i Estland.


Markviksvägen slutar idag vid Sandviksvägen. Före 1950-talet fortsatte dock vägen rakt fram, in i det skogsparti där parkleken Oxtungan ligger idag.
Foto: Henrik Henrikson.


På denna karta från 1965 har jag markerat hur Markviksvägen tidigare gick genom det som idag är ett parkområde.
Skogspartiets plana mittpartiet består av uppslamningar med överst liggande cirka en meter tjockt lager organiska jordarter och därunder maximalt cirka 24 meter halvfast eller lös lera, vilande på morän eller berg. I mittpartiets sydvästra del går moränen upp i markytan. Grundvattenytan ligger högt.
Vägnätet för detta område utformades 1943, men i detta skogsområde genomfördes aldrig planerna. I stället reserverade man 1966 intill södra kanten av skogsområdet mark för en lekskola. Resten av området iordningställdes som lekfält.


Nu är skogspartiet en idyllisk park. När vi barn på 1960-talet lekte i det här området var det ett vattensjukt träskområde igenvuxet med sly.
Foto: Henrik Henrikson 2018.


Där Markviksvägen tidigare drog fram genom skogspartiet går nu idylliska gångvägar.
Foto: Henrik Henrikson.


Lekparken, som vanligen används av lekskolans och traktens övriga barn, upplever nu under augusti lite av ett sommarstiltje.
Foto: Henrik Henrikson.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.