Majdalvägen var på sin tid en väg i centrala Hässelby villastad strax norr om järnvägen. Då hette vägen Floravägen. Här låg Albert Landbergs handelsträdgård. Foto: Harry Grip 1930.
Fram till 1975 gick Majdalsvägen 650 meter norrut, vinkelrätt mot nuvarande Lövstavägen. Jag har markerat den med gult på kartan.I dag är det inte mycket kvar av Majdalsvägen. Namnet finns kvar på den sydligaste delen av vägen, som numera är ett 170 meter långt gångstråk genom ett område med bostadshus, markerat med gult på kartan.
Det här är huset som givit vägen sitt namn – villa Majdal.
Det var handelsträdgårdsmästare Albert Landbergs bostad.
Annonsen är från 1933.
Den högra bilden visar Albert Landberg i ett av sina växthus med en okidé 1941.

Albert berättade: “När jag kom hit till Hässelby 1903 fanns här bara två före mig som börjat med att odla grönsaker. Här fanns några torp under Hässelby gård, och resten var rena vildmarken. Jag startade så smått med ett växthus i två avdelningar, och första året var det mest grönsaker som odlades. Fina begonier hade jag haft med från Finland, där jag praktiserat, och det dröjde inte länge förrän även blomsterodlingen blev en stor produkt.”
Bildtexten till det här fotografiet är "Familjen Landberg framför sin bostad". Men det stämmer inte riktigt. Varken Albert Landberg eller hans hustru är med på bilden.
Damen, som sitter med de tre barnen, heter Alli Alkio från Laihela i Finland. Alli var trädgårdspraktikant hos Albert Landberg i Hässelby ungefär tre år fram till 1910. Hon flyttade sedan till Vasa där hon öppnade en egen blomsterhandel.
Denna info har jag fått av Allis barnbarn Illka i Ekenäs.
Vilka de uppklädda unga herrarna är har vi däremot inte lyckats utröna.Albert Landbergs växthus låg tätt i hans handelsträdgård, kallad Backtäppan. På ett av taken i förgrunden har man täckt med några vassmattor. De användes som skydd både mot hetta och mot sträng kyla
Över de tre hektaren låg ett 30-tal växthus med längder varierande mellan 30 och 60 meter, och mellan dem stora fält av syrenbuskar, tomatplantor, fruktträd och frilandsblommor.När Albert Landbergs odlingar var som störst fanns det elva små värmepannor för att skydda växligheten mot kylan. Skorstenarna stod då tätt.Albert Landberg med en sekatör, sin hustru och fem barn framför ett av sina växthus. Fotografen har fått barnen att sitta lite naturligt utspridda. Till höger står dessutom två av de anställda trädgårdsarbetarna.Ett flygfoto från 1932. Majdalsvägen, som då fortfarande hette Floravägen, syns mitt i bilden med sin långa mörka granhäck. Till höger syns järnvägen och stationsområdet vid Hässelby villastads station.

Då på 1930-talet ansökte Agneta Broström på Floravägen 18 om tillstånd om pilsnerförsäljning, men fick inte sin ansökan beviljad. Annars skulle det kanske ha blivit en butik här på Floravägen.
Majdalvägen med samma granhäck på ett foto från 1969. Det är Gerd Eklund med sin son som syns på bilden och villa Majdal skymtar längst bort till höger om vägen. Privat foto.
.Albert Landbergs handelsträdgård sommaren 1975.Elis Nurmio var en av de anställda på Albert Landbergs handelsträdgård på den tiden.Här går Majdalsvägen idag, från busshållplatsen “Viadukten” in mellan bostadshusen, som en gångväg.

Vägen kallades i folkmun i början av 1900-talet Landbergsbacken. I december 1921 bestämde Hässelby municipalfullmäktige att vägen skulle få ett officiellt namn. Det blev Floravägen. Det var ett 50-tal vägar i Hässelby som vid detta tillfälle blev döpta.
Vägen döptes om till Majdalsvägen 1950. Spångarådet motiverade 1949 namnet så här: “Efter den tidigast efter denna väg bebyggda fastigheten Majdal under ett 40-tal år ägd av trädgårdsmästaren Albert Landberg synnerligen verksam inom det kommunala livet i samhället.”
Här kommer Majdalsvägenvägen fram mellan husen och mynnar ut i ett litet parkområde. I parken finns en skulptur – Stegrande häst.
Foto: Henrik Henrikson.Stegrande häst är en skulptur i brons, gjord av Domenico Inganni 1989.
Inganni var mest känd som en extremt duktig stuckatör men skulpterade också. Hans bronshäst uttrycker stor dramatik i litet format, den är både en bulligt idealiserad häst och en kraftfullt stegrande stridshingst. Skulpturen är bekostad av Stockholms stad.
Foto: Henrik Henrikson.Så fortsätter dagens Majdalsvägen som en gångväg tills vägen abrupt avbryts av ett hus byggt mitt över den gamla vägen – ett gruppboende.
Foto: Henrik Henrikson.Om man rundar gruppboendet och fortsätter på den gångväg som tidigare var Majdalsvägen så passerar man denna fina villa, som förr låg på Majdalsvägen. Idag har huset adressen Barnhemsvägen 100.
Foto: Henrik Henrikson.Här går Barnhusvägen, som ligger där Majdalsvägen gick tidigare. Om man ska vara riktigt noga, så gick Majdalsvägen in här diagonalt över parkeringen och vidare till höger om den yviga tallen som syns bortom parkeringen.
Foto: Henrik Henrikson.Just här kan man se denna villa som också tidigare låg vid Majdalsvägen. Idag är adressen Barnhemsvägen 112.
Johannes Ridderstedt berättade: "Jag bodde på Majdalsvägen 32 under min uppväxt. Den gula villan, numera Barnhemsvägen 112. På vintrarna for vi med kälke ned från backen. Backen korsades av Carl Bondes väg så det gällde att se upp! Härligt ställe att växa upp på med många kamrater!"
Foto: Henrik Henrikson.Så fortsatte Majdalsvägen förr i tiden här som Gullvivegränd ligger idag. Men inget av bebyggelsen här fanns på den tiden vägen hette Majdalsvägen.
Foto: Henrik Henrikson.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.