Ljungen är en park i Hässelby villastad, vid mälarstranden, nära Riddersvik. Namnet har parken helt enkelt fått av det villakvarter som ligger ovanför på Mälarvägen, Det kvarteret heter Ljungen. (Foto: Henrik 2019)


Ljungen är en cirka 1,7 hektar stor strandpark. Det är en del i förlängning av Görvälnkilen. Området ligger vid Mälarens strand i en nordvästlig och sydöstlig riktning. (Foto: Henrik 2019)Parken sträcker sig en bra bit utmed mälarstranden, från Riddersviks gård till Fagerstrand.


Innan konsolbryggan kom på plats så var stranden brant, bergig och ganska så oåtkomlig. På denna bild från 1960 har Hasse Ekman fotograferat sin fru Ulla, och man ser tydligt hur otillgänglig stranden var innan man byggde bryggan.
I bakgrunden ser man den tjocka röken från Lövsta sopstation, som det alltid gjorde på den tiden.

Samma parti idag. Berghällarna är brant sluttande ned mot vattnet.Tack vare att man anlade konsolbryggan har vi nu fått ett vackert och populärt promenadstråk utefter berget med utsikt över vattnet. (Foto: Henrik 2019)

Detta fina svartvita foto av gångstråket är taget av Bernt Ekström 2016


Konsolbryggan leder utmed bergsidan, längs med strandkanten, från Riddersvik till nedanför Fagerstrans vändplan. Längs bryggpromenaden står stora granar som är ett karaktärsfullt inslag. (Foto: Henrik 2019)


Denna bild är från sommaren 2001. Fotograf är Hasse Ekman. Han berättar: ”Detta är från Strandpromenaden nedanför Fagerstrands väg. Det är frugan Ulla och jag samt Bror med fru. Vi mötte en liten kille med sin mor. Om han känner igen sej borde han vara en bit över 20 år i dag.”


På detta flygfoto från 1995 har jag ritat in parken med grönt och Riddersviks gård med rött.


Naturmarken är svårtillgänglig med flera branta bergsluttningar, som består av hällmarkstallskog med inslag av lövträd. (Foto: Henrik 2019)


Området klassas som en ekologisk särskilt känslig strand av ”Stockholms grönkarta”. De sociala värdena är bad, grön oas, landform, picknick, promenader, rofylld utsikt och vattenkontakt. (Foto: Henrik 2019)


Längs promenaden finns sittplatser, bredare bryggsektioner och badstegar som leder ner i vattnet. Man har för avsikt att besiktiga konsolbryggan varje år efter islossningen.(Foto: Henrik 2019)


Området används flitigt för rekreation, sol, bad eller för att bara sitta och njuta av utsikten över vattnet. (Foto: Henrik 2019)


Parken sträcker sig till Fagerstrands vändplan. Där kan man finna denna pampiga ek. (Foto: Henrik 2019)

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.