Lingonrisgränd är ingen gammal väg i Hässelbys historia.
Den skapades 1971 som ett resultat av den på den tiden stora omdaningen av Hässelby villastads norra del.
På detta flygfoto från 2011 ser man Lingrisgränd inringat med rött.
Man ser den skogsklädda kullen som ligger alldeles i väster om Lingonrisgränd
och längre bort i väster ser man det som är kvar av Lövstaanläggningen.
Här är exakt samma bildutsnitt på ett flygfoto från 1958.
Man ser tydligt att det område, som idag är Lingonrisgränds bebyggelse,
på den tiden endast var uppodlade åkrar och fält.
Villastadens trädgårdsodlingar nådde inte så här långt.

Dessutom låg detta område på den tiden i Järfälla kommun.
Före 1975 låg Kyrkhamn, Riddersvik och Lövsta utanför Stockholm.
Husen på Lingonrisgränd byggdes i två omgångar, på 1970-talet och på 2000-talet.
Det här är de tvåvånings radhusen som byggdes i den första omgången - 1974.
Hela denna del av Hässelby genomgick under 1970-talets början en total förnyelse
med nya vägsträckningar och helt ny villa- och radhusbebyggelse.
Där fanns det inte plats för de gamla husen, som oftast revs.

Lingonrisvägen var en av de nya vägarna
som anlades på områden som tidigare var obebyggd jordbruksmark.
På kullen väster om Lingonrisgränd finns en fornlämning, ett gravfält.
Det var viktigt att det inte byggdes för nära denna fornlämning.
Gravfältet består av ett tiotal jordblandade rösen och stensättningar.
De flesta är troligen anlagda under vikingatiden (800-1050).

I närheten måste det forntida Lövsta by ha legat.
Men denna by, som således bör ha existerat redan under vikingatiden,
finns tyvärr inte omnämnd i några medeltida handlingar.
År 2004 beslutades att man skulle bebygga den äng
som låg väster om det tidigare radhusområdet vid Lingonrisvägen. Bygget, som ligger sydost om koloniområdet, utfördes 2007 – 2008.

Eftersom grundvattnet i detta område ligger alldeles vid markytan
bestämdes det att här fick bara källarlösa hus uppföras.
Det blev 32 parhus.
Husen på 128 kvm har halv övervåning som ger vardagsrum och kök en enorm rymd med 5 meter i takhöjd.
Man passerar en inglasad uteplats när man går ut till trädgården.

Valde man att själv hjälpa till vid bygget, så kallat självbygge,
så fick man en rabatt på 150.000.
Priset låg annars på drygt 2,6 miljoner kr.Carina, som bor i området, berättar så fint om att även i ett nybyggt område,
kan man uppleva hemkänsla och kärlek till hembygden:

"Jag och min man kom hit från Uppsala 2009
och valet på Hässelby var främst att få en bekväm plats att bo på
så att man kunde ta sig fram och tillbaka till jobbet i Stockholm
på ett vettigt sätt.

Det vi fick var en plats att bo på som är stan och landet - allt i ett.
Jag kände direkt att här är min nya hembygd
och jag älskar platsen jag bor på.

Vi bor på Lingonrisgränd i de gröna radhusen
som byggdes för ca 10 år sedan.
De ser moderna ut men en dag kommer de
att bilda 2000-talets historia."På denna karta kan man se den förskola
som tillfälligt låg vid Lingonrisgränds början (mellan 2 och 4 på kartan). Denna förskola var en provisorisk barack
under tiden man byggde om förskolan Blomsterkungen
på Blomsterkungsvägen.
Denna provisoriska förskola låg på gräsplätten intill fotbollsplanen. Numera riven.
Den bollplan, som låg mitt i det område som bebyggdes senast på Lingonrisgränd,
har flyttats närmare Blomsterkungsvägen.
Vid en rundfrågan i samband med den planerade flytten av bollplanen sade några av de boende i området
att de önskade att bollplanen i stället flyttats till ett läge intill koloniområdet.
Andra hade störts av bollplanens belysning som var tända hela natten,
och önskade att planen flyttades så långt bort som det över huvudtaget var möjligt.
Nu placerades den nära Blomsterkungsvägen, intill Lingonrisgränds början.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.