Julrosbacken i Hässelby villastad fick sitt namn 1950. Innan dess var vägen en del av Granskogsvägen. De första tiotal åren var Julrosbacken en brant väg från Riddersviksvägen upp till Lindaus väg. Detta är en karta från 1954.


När man 1964 anlade två nya vägar i området, Mossrosbacken och Fjällbjörksgränd, för att där kunna bygga några nya villor, blev det inte mycket kvar av Julrosbacken. Endast den korta sträckan från den nya Mossrosbacken ned till Riddersviksvägen fick behålla namnet Julrosbacken. Kartan är från 1972, och den visar hur det ser ut än idag.


Julrosbacken är idag en 80 meter lång gångstig mellan Mossrosbacken och Riddersviksvägen. Ett antal pollarstolpar med LED-belysning står för belysningen av stigen.


Av gatuskylten kan man se att det inte finns några fastigheter med adressen Julrosbacken.


I backen finns flera kortare trappor med tillsammans 50 trappsteg.


När man kommer från Mossrosvägen är det hart när omöjligt att se var Julrosvägen går in. Den lilla grusgången till vänster om sandlådan, vilket alltså är början av Julrosbacken, ser ut som en privat infart till någon av villorna.


Räcket till trapporna ner till Riddersviksvägen ser ut att vara i 1960-talsstil. Jag antar att det var när området fick nya gator och bebyggelse 1964, som den här backen gjordes om till gångväg med trappor.


Julrosbacken sedd nerifrån Riddersviksvägen. Namnet ingår i kategorin ”Växter”, som många andra vägar i Hässelby villastad.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.