Granskogsvägen är idag en lugn återvändsgata i centrala Hässelby villastad. Den fick sitt namn offentligt 1950, men vägen hade haft samma namn sedan långt tidigare. Vägen är 240 meter lång.Granskogsvägen har fått sitt namn från det numera rivna torpet Granskog. Detta flygfoto är från 1924. Då gick Granskogsvägen (markerat med gult) från Riddersviksvägen i högra delen av bilden över järnvägen och fram till Carl Bondes väg. Vägen var på den tiden drygt 500 meter lång.Ett flygfoto från 1936. Vi ser Granskogsvägen från Riddersviksvägen (upptill höger på bilden), över järnvägen, förbi torpet Granskog och upp till Carl Bondes väg. Den ljusa villan på Granskogsvägen 60, vilken byggdes på torpet Granskogs grund syns ner till vänster på bilden. Där syns också den lada som tillhörde torpet, och som senare användes som stall till ett åkeri. De sex växthusen, som ligger tätt sammanpackade utmed Granskogsvägen, hitom järnvägen, tillhörde Einar Erikssons handelsträdgård.
Foto: Arenbergsflyg.På denna karta från 1954 ser man hur Granskogsvägen på den tiden sträckte sig nerifrån Riddersviksvägen upp till Carl Bondes väg.Området kring Granskogsvägen som det såg ut på 1970-talet. Torpet Granskog låg vid Granskogsvägen 60 och revs 1926. Ägaren Cristina Andersson byggde då det hus som finns där nu på den gamla husgrunden.

På den högra bilden har jag lagt in dagens gatunät över det gamla flygfotot. Som synes har Granskogsvägen fått en lite annorlunda sträckning i en båge mot väster.
En bild från området 1951. Gerd Eklund berättade:
“I bakgrunden syns "Dövens" hus som låg i hörnet Granskogsvägen/Carl Bondes väg. Det fanns uthus på den tomten där det på somrarna bodde lite löst folk. På bilden är den min syster Maud på gungan, jag i mitten och Mona Karlsson. Döven handlade mat i vår affär där han fick ta ut mat som socialen betalade. Han älskade wienerbröd men han fick hjälp att försöka äta annat också.”
Bilden är inskickad av Gerd Eklund.Jonas Alfred Östberg föddes 1874 i Ockelbo och utbildade sig till snickare. 1908 köpte han en hörntomt invid Granskog i Hässelby Villastad. Året därpå, d.v.s. 1909, byggde han en snickerifabrik på platsen.Östbergs Snickerifabrik hade adressen Granskogsvägen 7. Ritningen till vänster visar att möbelfabriken låg i hörnet av Granskogsvägen och Liljekungsvägen.
Högra bilden av fabriken är tagen av Stig Forslund.Snickerifabrikens grundare – Jonas Alfred Östberg.Personalen på Östbergs Snickerifabrik står uppställd bland hyvelbänkar och bräder. Maskineriet som drev fabrikens olika stationer var imponerande. I maskinhallen snurrade 16 stora trähjul med remmar som var anslutna till en huvudaxel.

I fabrikens tidiga skede byggde Östberg en motorbåt i mahogny som sjösattes vid Riddersvik. (Ur bildfilmen J A Östbergs snickerifabrik av Curt Östberg)
Denna bild visar möbelfabriken längst bort till vänster. Växthusen tillhörde Einar Erikssons handelsträdgård. Detta var på den tiden Stockholmstraktens längsta växthus, 90 meter långt, och där odlades nejlikor.
Foto: Oscar Norberg.Två av arbetarna på möbelfabriken.
(Ur bildfilmen J A Östbergs snickerifabrik av Curt Östberg)Spårområdet väster om Hässelby villastads station. Till höger vägen mot Lövsta. Där syns Östbergs snickerifabrik och Einar Erikssons växthus.
Foto: Harry Grip.Det huvudsakliga arbetet i fabriken under 30 år var att utföra inredningsuppdrag åt Telegrafverket. Till de mindre lönsamma arbetena hörde tillverkningen av bänkfönster och bänklådor åt trädgårdsmästarna. I fabriken tillverkades hela inredningen till Hässelby Villastads kyrka - predikstolen, altaret, bänkarna och läktaren bl.a.

Liksom en hobby vid sidan om byggde Östberg också fioler. (Ur bildfilmen J A Östbergs snickerifabrik av Curt Östberg)
Under åren tillverkade man byggnadssnickerier och inredningar av alla slag. En stor del av produktionen blev alla de takfönster som man tillverkade till växthusen runt om i villastaden.1950 övertogs fabriken av sonen Jan Östberg. 1958 dog Jonas Alfred Östberg.På grund av en hårdnande konkurrens och svårighet att få tag på arbetskraft blev man med tiden tvungen att rationalisera tillverkningen och man övergick då till att tillverka garage- och industriportar. (Ur bildfilmen J A Östbergs snickerifabrik av Curt Östberg)Den 5 oktober 1963 bröt en kraftig brand ut i snickerifabriken. Brandbilar från Hässelby, Bromma och Kungsholmen skickades till platsen. Borgarbrandkåren i Hässelby deltog också i släckningsarbetet.

Branden hotade till att börja med näraliggande bebyggelse, men efter en timmes släckningsarbete hade man branden under kontroll. Fabriken fick stora skador och när det senare inträffade ytterligare en brand i byggnaden bidrog det till att man till slut blev tvungen att lägga ner fabriken.
Tidningen Västerort 1981. ”Nu rivs Östbergs snickeri vid Lövstavägen i Hässelby villastad. Därmed försvinner också resterna av Hässelbys sista gamla industri. Jonas Alfred Östberg startade verksamheten 1908. Han var en skicklig man i allt vad snickeri hette och kunde bygga allt från båtar till möbler.

Småningom specialiserade Östberg sig på bänkfönster och fönsterbågar som han sålde till inflyttade nybyggare och till Hässelbys trädgårdsmästare. I början av 50-talet tog Jonas Alfred Östbergs son Jan över snickeriet och drev det till mitten av 70-talet då verksamheten las ned.”
Granskogsvägen idag. Där möbelfabriken låg i gathörnet kan man idag finna dessa parhus.
Foto: Henrik Henrikson.Här följer några äldre bilder från den villan som ligger på Granskogsvägen 13. Dessa bilder har jag fått låna av Johan Martinsson.

Detta var familjen Wallenbergs hem i Hässelby, byggt av Carl Reinhold Wallenberg. Framför huset står “Carl Reinhold Wallenberg, Tyra Wallenberg, Ruth Pohl med Ingrid.”
Två bilder från när villan på Granskogsvägen 13 var nybyggd. Det är Carl Reinhold Wallenberg född 16/7 1866, död 4/7 1931 och hans hustru Wilhelmina Wallenberg, född 26/6 1867, död 27/10 1926. De gifte sig 1890.

Carl Reinhold Wallenberg var en av de fyra första nybyggarna som byggde varsin villa intill nuvarande Riddersviksvägen 1893. Han var då renhållningsarbetare. Omkring 1912 hade han blivit fjärdingsman.
Wilhelmina Wallenberg sitter vid skrivbordet. Bakom står dottern Ruth Wallenberg.Tyra Wallenberg var yngsta barnet till Carl och Wilhelmina. Här står hon utanför huset på Granskogsvägen 13 omkring 1920 då hon var i 19-årsåldern.En fikastund i trädgården. Från vänster sitter Carl Wallenbergs hustru Wilhelmina, dottern Tyra Wallenberg, Tyras svägerska Karin samt Tyras svärmor och svärfar. Längst ut till höger, läsande dagstidningen, sitter Carl Reinhold Wallenberg själv. I bakgrunden syns grannhuset.Samma del av trädgården idag. Foto: Henrik Henrikson.När Carl Reinhold Wallenberg dog 1931 ärvdes huset av de tre barnen, Ernst, Rut och Tyra (Carl Reinholds hustru hade dött fem år tidigare). Den vänstra bilden visar det äganderättsbevis som då upprättades.

Den högra bilden visar den äldste sonen Ernst Reinhold Wallenberg född 20/11 1891, död 4/4 1970. Bilden är tagen 1940.
Den första april 1935 såldes villan på Granskogsvägen 13 av de tre syskonen till Elsa Etzler för den rekordeliga summan av 22 500 kronor.

Elsa Etzler tecknade sedan en brandförsäkring på huset och en uthus på tomten, och i samband med det påpekades det att villan hade Östbergs snickerifabrik på ett avstånd av cirka 45 meter, och att det dessutom i anslutning till möbelfabriken fanns ett upplag av trävaror “under bar himmel” på ett avstånd av 22,5 meter från villan. Tydligen ansåg man att detta ökade brandrisken och därför påverkade storleken på försäkringspremien.
Den gula villan på Granskogsvägen 13 ligger verkligen vackert uppe på på höjden.
Foto: Johan Martinsson.En annan vacker villa som är byggd på samma höjd är den som har adressen Granskogsvägen 31.
Det är en doktorsvilla byggd 1910. Terrasser breder ut sig runt huset och på tomten finns en insynsskyddad bassäng och bastu. Inne i huset har man sparat ursprungliga detaljer, som kakelugn, järnkamin och blyade fönster.
Foto: Henrik Henrikson.Den villan syns också på en målning av konstnär Fabian Wahlberg.På Granskogsvägen 58 ligger en liten stuga, som från början tillhörde torpet Granskog. Läs mer om torpet Granskog på min hemsida under rubriken “Torpen”.
Foto: Henrik Henrikson 2006.Ladan som tillhörde torpet Granskog. Denna byggnad revs 1986.
Foto: Stig Forsslund.På Granskogsvägen 60 finns den villa som är byggd på torpet Granskogs grund. Dessa bilder är tagna 1980 av fotograf Stig Forsslund, och på den högra bilden syns hur nära ladan låg.Den lilla röda stugan på Granskogsvägen 58 och villan på Granskogsvägen 60. Det var där som Erland Sunden bodde. Han drev Sundens åkeri.
Foto: Henrik Henrikson.1985 bestämde man att förändra Granskogsvägens sträckning lite och sedan bebygga hela området med villor, hopbyggda som parhus.Husen på Granskogsvägen som byggdes 1990 bildade tillsammans bostadsrättsföreningen Liljekungen.
Foto: Henrik Henrikson.Öster om Granskogsvägen har vi ett område med flerfamiljshus, varav en del, här markerade med orange, har adressen Granskogsvägen.Dessa flerfamiljshus är byggda i kvartersformationer med lugna gårdar.
Foto: Henrik Henrikson.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.