Fadderortsgränd fick sitt nuvarande namn 1950, därför att Hässelby tog Brändö, en ort utanför Helsingfors, som fadderort under andra världskriget. Hässelbyborna hjälpte då Brändö med diverse förnödenheter.

Fadderortsgränd är en 90 meter lång väg. Det är inte många hus på denna gatusträcka. Fyra hus på ena sidan och ett hus på andra.
Foto: Henrik Henrikson.På denna karta från 1930-talet kan man se
att före 1950 hette vägen Hökstigen.


På denna karta, som visar nutid, kan man se var Fadderortsgränd ligger i Hässelby villastad.

Ove Håkansson, Hässelby tennisklubb berättar:
”Eftersom Hässelby var fadderort med Brändö i Finland började man efter kriget en tennisturnering vartannat år växelvis. Jag hade förmånen att åka till Brändö två gånger. Plus ett antal träffar hemma. Det här utbytet avbröts tyvärr sent 1970-tal tror jag. Brändö är ett mycket välbärgat område vilket man kunde konstatera vid besöken. Man bodde hos medlemmarna och blev alltid väl omhändertagen. På lördagskvällen samlades man till fest som varade till långt in på morgonen. Rent spelmässigt hade finländarna ett starkare lag utan att ha med de bästa spelarna. När de gästade oss var upplägget detsamma. Jag tror aldrig vi vann de här klubbmatcherna men mycket trevligt var det.”Befolkningen i Brändö strax utanför Helsingfors hade Hässelby som fadderort. De visste därmed att de inte stod ensamma i sitt återuppbyggnadsarbete efter kriget. Det fanns människor i Hässelby som tänkte på dem och hjälpte till efter andra världskriget.
Prosten Werner Wirén med sin fru Sylvia åkte i september 1946 över till Hässelby med en gåva, som tack för hjälpen. Gåvan var en träskulptur av professor Wäinö Aaltonen som föreställde en skyddsängel och ett barn. Den överlämnades vid en högtidlighet i Hässelby missionskyrka.
Prosten Wirén berättade: "Fadderortsbidragen har inte blott karaktär av en humanitär hjälpverksamhet i vanlig mening utan har också varit en hjälp till självhjälp i barnskyddets, ungdomsvårdens och folkhälsans tjänst. Hässelby har i förhållande till sin folkmängd gjort en ovanligt stark insats i detta arbete."
Bild från Svenska Dagbladet 1946.Så såg det ut på Fadderortsgränd 1 före 1958. Hasse Ekman berättade:
"I det här huset bodde min fru Ullas farfar Johan Karlsson och farmor Anna. Johan var ölutkörare i Hässelby. De fick nio barn."
Denna villa revs 1957.
Foto: B. Englund 1956.


Samma hus, det huset på Fadderortsgränd 1 som revs 1957.
Foto: B. Englund 1956.


På Fadderortsgränd 1 ligger idag denna villa, byggd 1958.
Foto: Henrik Henrikson 2020.


Hösten 1980 byggdes dessa två 1½-plans villor med inflyttning i mars 1981. Närmast gatan ligger villan med adress Fadderortsgränd nr 5, och i bakgrunden skymtar nr 3.
Foto: Henrik Henrikson 2020.


Denna villa i vitt fasadtegel på Fadderortsgränd 7 är byggd 1973.
Foto: Henrik Henrikson 2020.


På andra sidan gatan ligger villan med adress Fadderortsgränd 6. Det huset är byggt av målarmästare Oskar Höök.
På denna bild ser man hur Oskar Hööks villa såg ut 1968. Oskar Höök dog 1964 och familjen Österberg övertog huset året efter.

Bilden visar egentligen hur man i förgrunden har påbörjat bygget av den villa där Hasse Ekman med fru bor i idag. Det är Hasses bror Ingemar som hjälper till med grunden.
Fotograf Hasse Ekman 1968.Oscar Vilhelm Höök föddes i Karlstad 1883. Han kom med sin hustru Signe till Hässelby 1914, då han byggde huset på nuvarande Fadderortsgränd 6.
1919 startade han egen rörelse som målarmästare och höll på med sitt yrke till upp i 70-årsåldern.
Han var dessutom bland annat kommunalnämndens ordförande i Hässelby villastad medan den ännu var köping. Efter inkorporeringen var han bl.a. ordförande i Hässelby byggnadsnämnd samt var nämndeman vid Stockholms rådhusrätt. Han tillhörde under aktiva år styrelserna för ABF och Folkets hus i Hässelby villastad och hade flera andra uppdrag. På 1950-talet kunde man se Oskar Höök hoppa in som biografvaktmästare på Hässelby Biografen i Folkets hus. Då stod han och kontrollerade biljetterna.

En målning av Carl Brandt finns i nedre hallen i Folkets Hus. Den skänktes av konstnären 1924 till Folkets hus mot att föreningens ordförande Oskar Höök utförde målningsarbeten hos Brandt.
Högra bilden är ur boken ”Hässelby”.Efter att Oskar Höök dog 1964 övertog familjen Österberg huset 1965, där de bodde tills det såldes till nya ägare omkring 2011.

Huset har tillbyggts i flera omgångar, bland annat 1937 och 2013. Men även efter senaste renoveringen kunde man faktiskt se äldre elledningar till mindre del finnas kvar på sina ställen runtom i huset.

Denna bild visar hur huset såg ut innan senaste tillbyggnaden 2013.
Bilden är från Googles.Huset taget i samma riktning 2015 av Widell. Här ser man tydligt hur husets utseende förändrades.


Villan har efter tillbyggnader behållit sin charmiga karaktär.
Foto: Henrik Henrikson 2020


På samma tomt finns en till liten stuga i samma gula färg. Gästhus?
Foto: Henrik Henrikson 2020.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.