Mäster Davids gränd är en återvändsgata 250 meter i norra Hässelby villastad. Vägen utgjorde tidigare en del av Carl Bondes Väg (före 1950 Bondevägen) och (nr 2-6) del av Granskogsvägen. Norra sidan av Mäster Davids gränd är bebyggd med villor, flera uppförda i början av 1900-talet. Flertalet av dessa har bevarat sitt ursprungliga utseende sedan byggnadstiden. Ingen bebyggelse från tiden före stadsdelens utbyggnad är bevarad på den södra sidan av vägen.Vägen fick 1973 sitt namn efter torpararrendatorn och handelsträdgårdsmästaren David Kristiansson (1868-1938). Hans handelsträdgård låg dock inte här vid den väg som fått hans namn, utan den låg längre söderut i villastaden, vid nuvarande Albert Landbergs gränd.

1887 kom David Kristiansson som arrendator under Hässelby och grundade senare sin handelsträdgård. Han var dessutom ledamot av municipalnämnd och fullmäktige samt var under många år ordförande i nykterhetsnämnden.
På en karta från 1930-talet har jag lagt in nuvarande Mäster Davids gränd med rött. Det har legat två handelsträdgårdar utmed den här vägsträckan. De markerar jag med råggult.På Mäster Davids gränd nr 7 ligger denna villa – Sofiehill. Byggdes 1909 av Jan Petter Larsson. Huset fick sitt namn efter byggarens hustru Sofia. Det här fotot är taget av Stig Forsslund 1978. Då beskrevs huset så här:
”Detta är ett 1 1/2 vån. hus med gul liggande fasspontpanel. Bruna snickerier utom fönsterbågarna som är vita. Ej ursprungliga fönster. 1-kupigt rött taktegel”.Villa Sofiehill fotograferat av mig i år. Huset har fått nya färger, men staketet verkar vara det samma.Den 10 november 1909 föddes en pojke i Stockholms innerstad. Han fick namnet Karl Gustaf Karlsson. När han var fyra månader dog hans ensamstående mor och han placerades på barnhem.

Nu var hans morfars bror villig att ta hand om barnet. Denna man hette Jan Petter Larsson och bodde på Sofiehill i Hässelby. Efter två veckor på barnhuset fick Karl Gustaf därför komma till sin nya fosterfamilj i Hässelby. Där kom han till en familj som redan hade fyra barn.

Då Karl Gustaf var fosterbarn fördes ett noggrant protokoll om hans tidiga år. Höger bild visar detta protokoll.

Karl Gustaf bodde på Sofiehill tills han fyllde 17 år. Eftersom hans riktiga far hette Linden så han tog sig namnet Karl Gustaf Linden, och blev sedan i vuxen ålder bland annat byråchef, kansliråd och generaldirektör på Försvarets radioanstalt.
Detta är det hus som låg på den tomt som idag är Mäster Davids gränd 12. Det byggdes 1904 av polisman Karl Kristoffersson med hjälp av byggmästare C. G. Pettersson. Huset med sina två rum och kök var byggt i trä med tegeltak. Det revs på 1980-talet och nu ligger det ett antal parhus på den här sidan av vägen. I bakgrunden syns villa Sofiehill.De röda parhusen utmed Mäster Davids gränd har nummer 8 – 24. De är byggda 1986-1987. Om man går på parkvägen bakom dessa hus, så kan man se en gammal husgrund i slänten intill gångvägen, en rest efter något hus som inte finns kvar längre
Foto: Henrik Henrikson.På Mäster Davids gränd 9 ligger denna villa, byggd 1923. Detta högt belägna hus ligger inbäddat i grönska på en generös tomt. På tomten finns ett separat trädäck med fri utsikt.
Foto: Henrik Henrikson.


Hösten 2001 bjöds villan på Mäster Davids gränd 9 ut till försäljning med denna annons. ”Underbar 20-talsvilla i souterräng med härlig naturtomt och fri utsikt ett stenkast från Mälaren på bästa tänkbara läge i Hässelby.”På Mäster Davids gränd 11 ligger denna villa, byggd 1984.Ritningen över villan på Mäster Davids gränd 11 är från 1983. Höger foto från 2023: Henrik Henrikson.Huset på Mäster Davids gränd 13 är från 1922.
Foto: Henrik Henrikson.Detta hus i herrgårdsstil på Mäster Davids gränd 17 är byggt 1990. Det har 6 rum och kök och trädgårdstomten har trädäckade uteplatser med fri utsikt.
Foto: Henrik Henrikson.På den södra sidan av Mäster Davids gränd finns numera inga äldre hus kvar, men det här gamla huset låg tidigare ungefär där hus nr 18 ligger idag. Bilderna är från 1978. Det var ett 1 ½ vånings hus med gul liggande fasspontpanel. Det hade vita snickerier utom fönsterbågarna som var gröna. Villan var uppförd omkring 1900-1905.
Byggnaden, som bevarat sin ursprungliga karaktär mycket väl, hade kunna vara en god representant för den allra tidigaste villabebyggelsen i Hässelby villastad.På Mäster Davids gränd 19 låg tidigare detta faluröda hus med vita snickerier. Det uppfördes omkring 1910.Idag ligger denna villa, byggd 1995, på Mäster Davids gränd 19.
Foto: Henrik Henrikson.På Mäster Davids gränd 23 ligger denna villa, byggd 2004.
Foto: Henrik Henrikson.Denna villa på Mäster Davids gränd 25 heter Nydal. Huset byggdes 1909. Detta var en handelsträdgård, som etablerades 1904 av Gustaf Hjalmar Karlsson. Handelsträdgården sträckte ut sig också på andra sidan av vägen.
Foto: Henrik Henrikson.På den tomt som idag har adressen Mäster Davids gränd 30 låg tidigare en liten stuga, med brutet tak. Jag har inte hittat något foto av detta hus, men denna ritning visar hur man i huset 1946 skulle dra in vatten. Det blev den enklaste formen av installation, endast kallvatten och slasktratt i de två köken och i tvättstugan i källaren. Ingen dusch eller vattentoalett ingick.
Huset är nu rivet och på samma plats ligger nu de radhus som syns på bilden nedan.På samma plats som den lilla stugan legat, finner man idag radhusen med adresserna Mäster Davids gränd 24 till 34. De är byggda 1984.
Foto: Henrik Henrikson.Dessa radhus ser ganska anspråkslösa ut på utsidan, men inomhus kan man ibland finna inredningar utöver det vanliga.
Bilder från Fastighetsbyrån.Längst in på Mäster Davids gränd, vid vändplanen, ligger radhusen med nummer 60-72, rikligt dekorerade med yviga häckar och flaggor.Dessa radhus vid vändplanen ligger i en brant sluttning. De är så kallade suterränghus med en våning åt gatan och tre våningar åt andra hållet.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.