Jag har tagit med Birkavägen och Bruksvägen samtidigt, då det visar sig vara samma väg, som ni ska få se:

Detta är en karta från 1930-talet. Här ser man den gamla Bruksvägen markerad med gult.
Enligt muntliga uppgifter så kommer namnet efter ett tegelbruk som låg invid vägen.

Vid inkorporeringen av Hässelby till Stockholm fick många gator byta namn.
Den gamla bruksvägen blev en del av Hässelby strandväg,
och den väg som på denna karta heter Birkavägen (blåmarkerad) fick efter inkorporeringen överta namnet Bruksvägen.På denna karta av idag ser man hur Bruksvägen sträcker sig numera.
Jag har markerat den med blått. En bit av Bruksvägen är ombyggd till en trappa för gående, så att vägen blivit en återvändsgata.
Vändplanen ligger 32 meter över havet.
Den gamla Bruksvägen har jag markerat med gult.


Den mest kända delen av Bruksvägen är den så kallade ”Branta backen”.
Barnen älskade att åka kälke i ”Den läskiga backen”, som den ibland också kallades.
Bakom planket till vänster låg Hässelby strandbad. Bilden är från 1920-talet, av Spathon.

Agneta Spaton Norqvist berättar:
"Fin bild från Branta backen där min farmor står med pappa och två av mina farbröder".Idag finns planket kvar, men Hässelby strandbad är avvecklat och borta.
Backen känns inte lika brant och läskig längre. Foto : Henrik Henrikson.Hösten 1969 passerade en ovanligt kraftig storm Hässelby.
Här på Bruksvägen vid Branta Backen hade belysningsstolpar blåst omkull.
Foto: Henrik Henrikson.

Samma vy idag.
Till höger låg Hässelby strandbad med sina dansbanor och restauranger.
Nu har man här en vinterförvaringsplats för småbåtar. Foto : Henrik Henrikson.


Detta hus byggdes 1939 på Birkavägen, nuvarande Bruksvägen, av Spathons.

Agneta Spaton Norqvist berättar:
"Det var min farfar Rudolf Spathon som byggde huset på Bruksvägen 40. Kusinen Lars-Erik Spathon äger det nu."Samma hus några månader senare.
Nu börjar det bli färdigbyggt. Bild av Spathon.

Agneta Spaton Norqvist berättar:
"Huset på Bruksvägen 40. Hela kvarteret Bolmörten var Spathons en gång i tiden.
Farfar hade fruktträdsodling på marken mellan Sjötorpsbrinken och Bruksvägen."Ytterligare en av Spathons fina bilder.
Bildtexten är "Birger och Jogge vid hundkojan på Bruksvägen".


En planritning från 1933.
Bruksvägen, som då hette Birkavägen, syns upptill.
Till vänster ligger Sandviksvägen (idag Hässelby strandväg) i en båge förbi området där Hässelby strandbad ligger.
Längst till höger på ritningen syns Polhemsvägen, som idag heter Vassbrinken.


Vid Bruksvägen fanns förr ett antal sommarstugor. Flera av dem revs när kraftvärmeverket byggdes på 1950-talet.
På följande tre bilder ser vi några sommarstugor fotograferade 1966 av Göran Fredriksson.
Pyttesmå idylliska stugor och man hade rensat upp en glänta i den täta blandskogen.
En flaggstång hade man rest och en buske var skyddad med ett litet staket.


Bilderna är från 1966. Stugorna är övergivna och fönstren uppbrutna.
Husen står och väntar på att rivas.


Ett uthus med de viktigaste attributen till en sommarstuga – ved för att hålla värmen i sommarstugorna kyliga sommarkvällar och ett torrdass.


På Bruksvägen nr 26 finner vi denna vackra villa med djärv arkitektur.
Foto : Henrik Henrikson.Utsikten över Mälarenvatten från denna villa. Man kan se fritidsbåtarna som står uppdragna på land för vinterförvaring på den mark som förr var Hässelby strandbad. Privat bild.

Många av husen i området har inponerande inredningar.
Denna privata bild visar hur det förr i tiden har sett ut på Bruksvägen 26.


Denna villa en bit upp på Bruksvägen har en romantisk stil som jag gillar.
Huset har en stor gullighetsfaktor.
Foto : Henrik Henrikson.


På Bruksvägen 44 ligger en villa byggd 2008 i funkisstil.
Denna stilrena byggnad är i två plan. Här har man säkert en vidunderlig utsikt över Mälaren.
Foto : Henrik Henrikson.


Planritningen på huset Bruksvägen 44 visar den stora och öppna planlösningen.


Bruksvägen klättrar brant uppför en höjd,
och däruppe ser man i fjärran kraftvärmeverkets skorstenar och höghusbebyggelsen i Hässelby strand.
Villorna här tillhör de lite dyrare i området. Foto : Henrik Henrikson.


Nu flyttar vi över till den första Bruksvägen. Denna vägstump hette före 1950 Bruksvägen.
Det var den väg som idag är Hässelby strandväg från nr 62 och upp till korsningen med Blåklocksvägen.
Det var troligen här på höger sida som det tegelbruk låg, som givit vägen dess namn.
Bruket tillverkade bland annat lerkrukor till trädgårdsmästarna i Hässelby. Foto : Henrik Henrikson.


Så avslutar jag med en lite konstnärlig bild av en av villorna på Bruksvägen.
Foto : Henrik Henrikson.
Dessutom: Tack alla ni som bidragit med bilder.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.