Brändövägen har fått sitt namn efter Hässelby Villastads »fadderort» i Finland, Brändö, en ort som 1946 inkorporerades med Helsingfors. Hässelby hade många kontakter med Brändö, särskilt under krigsåren.
Dagens Brändövägen hette före 1950 Sturevägen, Fjällstigen, Klippstigen och en del av Furustigen.
Brändövägen rustades upp och asfalterades redan i början av 1950-talet. (Foto: Henrik 2019)


På denna karta från 1930-talet ser man att vägen då hette Sturevägen, och den gick ner till den väg som idag heter Fagerstrand.


Idag gör vägen en nittiograders krök före backen ner mot Fagerstrand, och fortsätter i stället utmed de vägar som förr hette Fjällstigen, Klippstigen och Furustigen.


Denna bild från någon gång på 1930-talet är inskickad av Hasse Ekman. En underbar bild. Den visar hans frus mor Eva Carlsson i sitt hem på Brändövägen 16. Här kan man se ett typiskt vardagsrum på den tiden.


På Brändövägen 7 låg Lindholm Plastic Co i en enplans trävilla. Där tillverkade man bakelit- och plastprodukter. Fabriken låg i källarvåningen, och i fönstren skyltade man med olika plastleksaker. När man passerade huset kunde man känna en doft av smält plast.

I februari 1951 härjades Lindholms plastfabrik av en eldsvåda, och fabriken förstördes nästan helt. Eldsvådan upptäcktes av ett äldre par, 75-årige pensionären Gustaf Öberg och hans hustru, som hyrde en lägenhet i byggnaden. De vaknade av att rök trängde in i deras sovrum och de larmade fabrikens ägare, fru Signe Lindholm, som i sin tur larmade brandkåren.

Lars Erik Widell berättade 2014:
”Brandlarmet togs emot på Johannes brandstation mitt inne i Stockholm. Det sägs att larmoperatören blev så ”till sig” och stressad av att en fabrik brann att han genast larmade ut yrkesbrandkåren i Bromma men glömde att väcka brandmännen i frivilligbrandkåren. Han kom dock på misstaget efter cirka 10 minuter och väckte dem.
När den förste borgarbrandmannen kom till Hässelbys brandstation, stod redan Brommas brandbil där och ett par brandmän från Bromma ville komma in och låna mer slang.
Det pratades länge efter denna händelse om att Bromma var först bara vid ett enda tillfälle under de 14 år man skulle bistå Hässelby frivilliga borgarbrandkår, och det var när det brann i ett hus 200 meter från Hässelbys brandstation!”

När brandkåren till slut lyckades släcka elden hade en stor del av den enplans trävillan och lagret av färdiga plastleksaker förstörts. Makarna Öbergs lägenhet var alltjämt beboelig, så de kunde bo kvar. Elden hade troligen uppstått genom överhettning i en kamin.

Tillverkningen av plastprodukter återupptogs och fortsatte sedan i många år framåt 1970-talet. (Foto: Henrik 2019)I januari 1936 byggdes en liten bastu på en del av brandstationstomten. Det var en liten stugliknande byggnad. Män och kvinnor badade olika dagar. Ända fram på 1960-talet fick skolbarnen också gå dit och bada bastu, då det inte fanns badrum i alla hem på den tiden.
(Foto Hans EB Andersson 1995)Svenska Dagbladet gjorde ett reportage 1951 om bastun i Hässelby.

Skulle man då ta en bild av byggnaden eller inredningen? Nej, nu när man hade chansen passade man på att ta en bild av en naken kvinna, lite anonym bakifrån. Hon skruvar på vattenkranarna i tvättrummet.

Man har till och med fått med ett uttalande av damen i fråga. “Aaah!” sade hon.Verksamheten i bastun upphörde 1978. Huset revs omkring 2003, så att ett privat hus kunde byggas på platsen. (Foto Hasse Ekman 2003)


Gamla brandstationen byggdes 1919. När Hässelby var en köping hade man där en borgarkår för brandbekämpningen. Den bestod mest av trädgårdsmästare som fick rycka ut när det gick larm.

Barbro Jernström har skickat in denna bild. Hon berättar:
”Detta är en bild på borgarbrandkåren i Hässelby Villastad. Vilket år bilden är tagen är för mig inte känt. Mannen, som sitter till höger om mannen i mörk uniform, är min farfar Nils Larsson.”


De nya kraven om snabba utryckningar gjorde att Hässelby brandstation, som byggde på frivilliga insatser, avvecklades och den ersattes 1964 av en modern station i Johannelund.

Under många år fick den gamla brandstationsbyggnaden i Hässelby villastad stå och förfalla. (Foto: Henrik 2002)Under 2004 genomgick brandstationen en totalrenovering och byggdes om till en villa. Man hissade upp hela byggnaden mer än en meter. I tornet som tidigare användes för att torka brandslangarna finns idag två rum, och på tornets tak finns en terrass med utsikt över hela Hässelby och med glimt av Mälaren. (Foto: Henrik 2004)


Hässelby gamla brandstation har fått hembygdsföreningens byggnadsvårdspris 2017.
Brandstationen uppfördes för hundra år sedan och är i dag en privat bostad. Men det har inte gjort att byggnaden i Hässelby villastad har förlorat sitt historiska värde, menar Hässelby hembygdsförening, som prisade byggnaden med sitt byggnadsvårdspris. Det är främst exteriören som har behållit sin karaktär från forna dar.

”Brandstationen har tack vare varsam och pietetsfull ombyggnad kunnat bevara sin ursprunglighet och sitt formspråk. Den utgör en omistlig del av Hässelby byggnadshistoria som berättar om en epok då många av Hässelby Villastads offentliga samhällsfunktioner inrättades och byggdes.”
Så löd motiveringen.
(Foto: Henrik 2019)På Brändövägen 16 låg Hässelbys Elektriska Installationsbyrå. Den startades av Nils Carlsson 1937.
(Foto: Henrik 2019)En annons från 1946. Adressen var på den tiden Sturevägen 10.

På Brändövägen 24 ligger villan Bertrandsborg.

Jan Duroj berättar om den plats där han växte upp: ”För alla oss barn av Bertrandsborg är huset på sommaren förknippat med fester. Det blev mycket folk med tiden och man hade knytkalas, maskerader och kräftskivor, plus alla födelsedagar.
Det här är en bild från 1916 där jag tror att de mörkhyade till vänster är hyresgäster på övervåningen. Min far Bertil syns överst till höger, hans far nedanför och mor med lilla faster Barbro och Bertrand med sjömanskrage. Det var honom huset döptes efter, för att fadern Adolf tyckte att Bertrand var den lugnaste.
Birger Duroj med en hundvalp framför Bertrandsborg 1917.
Han kallades Bigge.

Jan Duroj berättar vidare: ”Här sitter faster Matilda på Bertrandsborgs veranda, och mal kaffe till Tords dopkalas i september 1923”


Denna bild är tagen i vägkorsningen med Bertrandsborg i bakgrunden. Året är 1925.
Jan Duroj berättar: ”Moster Lisa är ute med de två barnen Stig och Gunnar. Häcken som gick runt trädgården ser nedklippt. Vägskyltarna var inte så stora i början.””Här är det lägerliv i Hässelby 1934” står det under denna bild från Bertrandsborg.

Bertrandsborg på Brändövägen 24 omkring 1908.


Samma hus mer än hundra år senare, så som det ser ut idag.
(Foto: Henrik 2019)Och nu till ett hus, som låg på andra sidan av vägen. Denna villa med utanpåliggande trapphus låg på Brändövägen 25.
Bilden är tagen av Kerstin Mandén-Örn hösten 1977.

Ytterligare en bild av det huset på Brändövägen 25 där det ligger inne bland tallarna. Bilden, som är tagen från övervåningen i det lilla röda huset tvärs över vägen, är inskickad av Carin Petersen.


I dag är trävillan på Brändövägen 25 riven, tomten delad på två och nu finner vi där två vita ”sockerbits” villor.
(Foto: Henrik 2019)


Det lilla röda huset tvärs över vägen, som omnämns här ovan, har adressen Brändövägen 28 och har i dag vuxit ut att bli en charmig villa. Jag skulle gissa att det är den delen som har mörk stengrund som är den äldsta delen av huset.
(Foto: Henrik 2019)


Från Brändövägen går en parkväg ner till Fagerstrand, en väg som tidigare var en del av Brändövägen.

När man som barn skulle till Allmänna Badet på sommaren gick det lätt att gå nerför backen men efter badet var det desto jobbigare att ta sig uppför backen. (Foto: Henrik 2019)På Brändövägen 50 ligger en charmigt rosa villa i trä.
(Foto: Henrik 2019)


På Brändövägen nr 80 ligger ett hus som ursprungligen lär vara från 1910. Det hade ett torrdass långt in på 50-talet, och runt huset fanns en skog där barnen kunde leka.

På 1950-talet byggdes huset om från att varit ett tvåfamiljhus till att bli en villa för en familj. Efter det kom det till ett nytt garage och i någon gång på 1960-talet byggdes huset till. I början av 1990 styckades tomten upp i två delar och ett hus till byggdes.Så här ser samma hus ut idag, i den nedgående vintersolens ljus.
(Foto: Henrik 2019)

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.