Blomkronegränd är en relativt ung gata i Hässelby villastad. Den anlades i början av 1970-talet. Namnet ingår i kategorin ”växter” som så många andra gator och gränder i området. Här, på vänster sida av Blomkronegränd, ligger sju radhus uppför backen.


Kartan från 1954 visar dåtidens vägar som inte stämmer speciellt mycket med dagens gatunät. Jag har markerat med blått var Blomkronegränd ligger i dag.


På kartan från 1996 ser vi hur området ser ut idag. Den 200 meter långa Blomkronegränd är markerad med blått.


I början av Blomkronegränd ligger på höger sida tre villor som byggdes 1975.


Så följer lite högre upp i backen på samma sida av vägen två lite modernare villor. De är byggda 2004.

Denna annons kunde man finna i dagstidningarna 2002.
Huset som var till försäljning är byggt 1975.


Dessa två hus på Blomkronegränd 14 – 16 är också byggda i samband med att Blomkronegränd anlades – 1975.


Blomkronegränd är inte lång, bara en 200 meter lång. Efter några radhus på vänstersida kommer man fram till det gamla torpet Glädjen.


Glädjen är ett torp som byggdes 1717. Många flitiga torpare bodde på Glädjen under årens lopp och det framgår av handlingar att här förekom en omfattande verksamhet.
Bilden är från 1892.
1920 upphörde arrendet och torpets alla djur och tillhörigheter såldes på auktion. AB Hässelby Egendom blev ägare av torpet. Under en period hyrde man bl.a. ut till arbetare som var anställda på Lövsta sopstation.


Gustaf Larsson arrenderade torpet 1921. En eftermiddag på hösten det året höll man på med att tröska i den stora logen. Den 60 meter långa byggnaden rymde också stall, ladugård och vagnslider. Fotogenmotorn till tröskverket arbetade för fullt, och till slut slog det gnistor från den. Det började snart brinna i det torra höet och snart hade elden nått taket som var av halm. Det fanns inga möjligheter för gårdsfolket att släcka.

Man larmade Hässelby brandkår, som efter ett tag anlände med motorspruta. Men vägarna upp till det ensliga torpet var så dåliga att proppen hoppade ur “tankvagnens” trätunna med följd att det mesta av det mödosamt anskaffade vattnet rann ut på vägen! Så man hade inte mycket vatten kvar när man kom fram till eldsvådan.

Brandmännen fick inrikta sig på att försöka skydda mangårdsbyggnaden, vilken var starkt hotad av den häftiga elden på grund av vindstyrkan. I sista stund lyckades man få ut alla djuren ur ladugården, utom två hästar, som brändes inne. Efter ett par timmar var uthuset nedbrunnet, men själva torpet räddades för eftervärlden.

Bilden visar hur huset ser ut idag.Efter att ha arrenderats ut i många år användes torpet under en period som lekskola på 1970-talet.
Torpet kom i stadens ägo i samband med att man köpte den omgivande marken 1970 för att där bygga bostäder bland annat utmed Blomkronegränd. Torpet var välbevarat med många fina detaljer, som till exempel denna charmiga vedspis i köket.


En bild av vindsutrymmena. 2001 såldes torpet till en privatperson. Han berättade att han tänkte använda det som bostad.
”Jag tycker det är ett vackert hus, robust och hållbart med stora ytor. Det är charmigt byggt eftersom det inte finns en enda vägg som är rak”.


De nya ägarna flyttade in i september 2013. De avsåg att bevara så mycket som möjligt av torpets karaktär samt även försöka få till trädgården i ett mera tidsenligt format.

Här ser vi en timmerman som 2015 renoverade och återställde de nedre partierna av byggnadens utsida. Han fyllde i med gamla stockar och reparerade med sten och lerbruk.Huset har en faluröd locklistpanel med vita snickerier och gråstensgrund. I trädgården hade man rensat upp och man planerade att byta ut staketet.

På denna Googles-grafik ser man hur det lilla torpet numera ligger mitt inne bland alla villor och radhus.


En vinterbild av torpet Glädjen nedanför det stora lekträd som växer alldeles i närheten.

Under många år förekom stor hönseriverksamhet på torpet Glädjen. Här kan ni läsa mer om den historien: 

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.