Albert Landbergs gränd var tidigare en del av Riddersviksvägen.
Namnet anknyter till trädgårdsmästare Albert Landberg, som från 1903 var en av de allra första trädgårdsmästarna i Hässelby.
Han var också verksam som kommunalpolitiker och kyrkvärd.
Gatan är en återvändsgränd som börjar vid Sandviksvägen.
Där rev man 1980 det berömda Jontes Kafé, så att man kunde bygga detta parkeringshus.


Så här såg det ut på samma plats när Jontes Kafé fortfarande fanns kvar.
Den byggnadens historia finns mer att läsa om på min hemsida, under rubriken "Hus som försvunnit"


På Albert Lambergs gränd 20 ligger villa Mamre från 1907.
Här bodde trädgårdsmästare Gustav Adolf Gustafsson med sin hustru Emma.
Tomten var på en hektar, mylla på lerbotten.
Här hade Gustafsson på 1930-talet sin handelsträdgård med 15 växthus och ett antal drivbänkar.
Speciellt odlade han rosor och chrysanthemum.

Gustafsson var missionsförbundare,
och det var här i villa Mamre som han och några vänner träffades på nyåret 1911 och bildade Hässelby missionsförsamling.
Gustav Adolf Gustafssons dotter Elisabeth träffade en kille från Västmanland, som hette Edmund Jansson.

Denna bild av Edmund är från boken "Bland blomsterkungar och växthus"

Edmund Jansson var född i Ramnäs och kom 1910 till en bror som var trädgårdsmästare på Riddersviks gård i Hässelby. Han arbetade även en tid på Hässelby slott innan han fick anställning här på Gustavssons handelsträdgård Mamre. Han gifte sig 1924 med Elisabeth Gustavsson och makarna övertog rörelsen i mitten på 30-talet och drev den till 1956, då marken såldes till bostadsföretag. De bodde kvar på Mamre ända till 1983.Lars-Erik Widell berättar:

"Jag kommer att tänka på den härliga farbror Edmund Jansson som bodde där. Han skojade ofta med oss barn. När han skulle flytta därifrån förekom diskussioner om en tunnelbanegren från station Hässelbygård till Jakobsberg med station vid bland annat Hässelby villastads nya centrum. Någon av oss barn frågade farbror Edmund VARFÖR ska Du flytta? Då svarade han att han var tvungen för Spårvägsbolaget skulle inrätta en t-banespärr i hans kök och nedgång till stationen där!"
Lennart Widell berättar:

"En lärarinna som verkade i skolan på 1950-talet bodde i Mamre och hette Gustavsson men kallades alltid "Kongogurra". Hon var syster till Elisabeth Jansson (alltså svägerska till Edmund). Hon hade varit missionär i Kongo och när hon kom hem för en "vilotid" var hon lärare i Hässelby Folkskola. Tror det var från hösten 1954, då jag började femte klass."
Villa Rosenhill på Albert Landbergs gränd 9 byggdes någon gång mellan 1905 och 1909.
En dansk som på 1960-talet bodde i huset, och drev en bensinmack, kallade huset för Ponderosa.


Under de första decennierna inhystes David Anstrins slakteri- och speceriaffär i en del av huset.
På Anstrins Livs styckade man själv det kött man sålde, och hade rykte om sig att ha god kvalitet på varorna.
Här såldes utmärkt köttfärs.På denna planskiss över villa Rosenhills källarvåning ser man den lokal där Anstrins Livs låg.

Köpman David Anstrin var född på Rådmansö och hade där drivit egen rörelse till 1920, då han flyttade till Hässelby villastad och innehade Anstrins Livs till 1946 då han flyttade vidare till Herrängen.
Under sin tid i Hässelby villastad var han dessutom ledamot av kommunalfullmäktige.

Sedermera övertogs Anstrins en tid av Kajs Livs.Detta radhusområde, som är byggt på den mark där Mamres växthus låg, tillhör också Albert Landbergs gränd.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.