Vällingby centrum i början

(bilder från gamla Svenska Dagbladet)

Detta urklipp är från 1951. Vällingby centrum är just under uppbyggnad,
och presenteras som det nya, absolut modernaste samhället i Sverige, ja hela Europa.

På denna bild från 1951 ser man byggnadsställningarna vid centrumens butiker
och vid de omgivande bostadshusen.

Denna bild är från 1954. Kommersen i Vällingby centrum har kommit igång.
Bakom planket till vänster bygger man biografen och Trappan.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.