Parken Stråket ligger i Hässelby strand i en sluttning uppifrån centrum ner till Mälarstranden. Parken domineras av parkleken som också heter Stråket.
Foto Henrik Henrikson.Ett flygfoto från 1959. Här är parken Stråket ännu bara en vilt och oordnad terräng mellan bebyggelsen på Maltesholmsvägen och Strandliden. Högst upp i mitten syns Hässelby strands gamla affärscentrum. Kyrkan är ännu inte byggd.


På en karta från 1731 kan man se de uppodlade åkrarna i dalgången som idag är parken Stråket. De är på kartan märkta med 37. Den marken tillhörde på den tiden Hesselby Krog.


Villan Karlshäll, som greven på Hässelby slott hyrde ut som sommarstuga i början av 1900-talet till intresserade Stockholmsbor, låg i sluttningen där parken Stråket ligger idag. Denna bild togs av villan 1958, strax innan huset revs. Man kan i bakgrunden se den nya bebyggelsen vid Strandliden och Maltesholmsvägen.


Ett klipp ur Dagens Nyheter 15 december 1953.
Då planerade man att bygga en amfiteater för 1 500 personer där Stråket ligger. Där skulle också ligga en tältformad samlingslokal med 450 sittplatser.
I kommunfullmäktiges protokoll 1953 kunde man läsa: ”Från ängsstråket nedanför Hässelby strands centrum skulle man se ut mot Mälaren åt det håll där Lambarfjärden vidgar sig mot Lovölandet, och där skulle finnas plats för en amfiteater och längre ner för lekplatser, delvis kantade av ett vackert ekbestånd”.
Men den storslagna planen med amfiteater skrotades, då stadsarkitekten invände att det skulle haverera det harmoniska landskapet i sluttningen.


Slutet av 1950-talet. Barnen från närliggande daghem följer med sin föreståndare till det område som senare skulle bli Stråket. Men än så länge får de mest leka bland högar av schaktmassor från de intilliggande bostadsbyggena.
Kjell Bävergren berättar om bilden:
"I det bakre ledet står från vänster: Kjell Bävergren från Strandliden 37, och Ingvar Wohlin från Strandliden 53.
I det tredje ledet framifrån står längst till höger: Hans Pettersson från Maltesholmsvägen 170.
I det andra ledet framifrån står från vänster: Eva Veenstra från Strandliden 37, och Eva Annebro från Strandliden 39, samt Sören Svärd från Maltesholmsvägen 154/156."
Foto Eivor Bävergren.


Ett flygfoto från 1961. Till vänster syns Hässelby strands gamla centrum, och mellan husraderna ligger det naturområde, där man precis blivit färdig med anläggandet av parkleken Stråket.


Parkleken anlades under 1956-57, och resten av parken ned till vattnet blev färdig på 1960-talet.

På bilden från 1962 med några vintriga soldyrkare kan man i bakgrunden se parken sträcka sig uppför sluttningen. Dalgången är typisk för den landskapsarkitektur som utformades på 1940- och 50-talen och kallas "stockholmsstilen". Det innebär att man sparar kilar av natur mellan de nybyggda områdena med bostadshus.

Från början var Stråket planerat som en sommarlekplats, men 1962 bestämdes det att lekplatsen skulle vara tillgänglig året om.
(Kvinnan i mitten av de tre som sitter på kajkanten är förresten min mor och grabben som står bakom dem är min lillebror)
Foto Henrik Henrikson.På den här tiden fanns bara denna lekpark för barnen i hela Hässelby strand. 1963 var antalet barn omkring 3 500, och det behövdes ytterligare en lekpark i stadsdelen, och den skulle placeras invid Melongatan.

Denna plan från 1964 visar hela Stråket-parken. Då planerade man en serie plaskdammar inne på parklekens område. Platsens terrassformade karaktär hade inspirerat till en dammanläggning i olika plan, vilken likt en vattentrappa skulle utmynna i en cirkelrund damm på lekplatsens nedre plan. Jag har markerat dammarna med blått. Tyvärr förverkligade man inte dessa planer. Vattendammarna blev aldrig byggda.En bild klipp ur tidningen Västerort 1964. Vi ser bygatan i lekstugestaden på lekplatsen ”Stråket” i Hässelby strand. Till höger fru Ragnhild Kustås-Löf från Vällingby, som hade hand om lekplatserna i västra Bromma och Spånga.


Parklekens skridskoskola i februari 1964. Foto Lennart Månsson.


Här skriver tidningen Västerort om de planerade plaskdammarna i pakrleken. De skulle bli så attraktiva att barnen skulle föredra att plaska där i stället för i den farliga Mälaren, som skymtar i bakgrunden. Men dammarna uppfördes som sagt aldrig och inte heller den dricksfontän som det också planerades för.


Vänstra bilden visar ett midsommarfirande i parken Stråket.
Den högra bilden är en bild från början av 1970-talet av barn i parkleken Stråket. De var tredjeklasselever från Maltesholmsskolan, så de flesta var födda 1962. Bilden togs av en yrkesfotograf och användes som underlag till en annons för barnjackor.
Båda bilderna är inskickade av Maria Hedlund.


Denna bild är tagen av Kjell Bävergren 1971 - 1972. Han berättar:
"Bilden visar trapporna upp från Stråket till centrum, mot kyrkan. Man ser den lilla samlingen av lekstugor som på den tiden fanns i parkleken. I trappan går, från vänster Tommy Sellberg från Strandliden 43, samt Per Lindquist från Strandliden 35."


Ett tyskt folkdanslag besökte Stråket för att där ha en uppvisning en vecka före midsommar 1972. De hette Volkstanzgruppe Königslutter från Niedersachsen i det gamla Västtyskland.. På bilderna, som togs av Kjell Bävergren, är de på väg tillbaka till sin turnébuss, som stod parkerad utanför Strandliden 37.


En vecka efter att den tyska folkdansgruppen hade gjort sitt besök 1972 inföll midsommarhelgen och man firade det med midsommarstång och dans i Stråket.
Foto Kjell Bävergren.


Denna tavla kan man se i Hässelby strands kyrka. Den är från 1973 och visar midsommarfirandet kring stången i parken.

Man ser parklekens gula byggnad i bakgrunden och resten av Hässelby strands bebyggelse. Vid den här tiden, 1973. rustade man upp den gula leklokalen, vilket innebar en förbättring av de sanitära förhållandena för personalen.Några av barnen på parkleken har hittat lite rinnande vatten som det alltid är kul att leka med. Man kan förstå hur kul barnen skulle kunna ha haft om de planerade vattendammarna verkligen blev byggda, som det från början var tänkt.
Bild av Åke Kronqvist 1982.

”Nu får ni sluta att sitta där och fnissa och flamsa. Kom nu och lek med oss barn i stället” kan man tänka att barnen sade på denna bild.
Foto Åke Kronkvist 1982.

Parkleken Stråket är öppet året om, så att barnen kunde lära sig grunderna i skridskoåkning. Här ser det ut som en kombination av skridskoåkning och maskerad kanske. Alla får i alla fall ett diplom som uppmuntran.
Foto: Åke Kronkvist 1983.

Några av de fasta leksaker som funnits på området. Dessa är från 2009.
Foto Henrik Henrikson.

På gångvägarna lade man under oktober 2010 en ny beläggning. Den nya ljusa ytan såg nästan ut som pressad korkyta. Det var grus i en tvåkomponents härdplast som täckte områdets gångar. Den ljusa ytan var, åtminstone i Sverige, en nyhet som vägbeläggning, och det blev faktiskt mycket trevligare än de tidigare så trista asfaltvägarna.
Foto Henrik Henrikson.

Vid upprustningen av Stråket 2010 fick parkleken nytt grillhus, nytt klätternät, nytt ledstråk, ny ramp och titta-lyssna-känn-lek. På den här bilden sitter dock den gamla skylten kvar.
Foto Henrik Henrikson.

Parkleken Stråket hade mycket besök av högstadieelever under raster och håltimmar. Man hade också öppet på kvällarna för tonåringar. Här ser vi några bilder från en discokväll för ungdomarna 2012.
Foto från Parkleken.

En till bild från discokvällen 2012.

Parken sträcker sig ända ner till Mälarens vatten.
Foto Henrik Henrikson.

I sluttningen ner mot vattnet står denna skulptur. Det heter "Spegling", är gjord av Åke Thornblad i rostfritt stål och uppsatt 1971.

Vid skulpturen kan man sitta och ta igen sig. Man har då en fin utsikt över sundet mot Hässelby holme. Här kan man se hur de gamla bänkarna utan armstöd såg ut.
Foto Henrik Henrikson 2015.


Parken Stråket sträcker sig ända bort till den gamla önskeeken.
Foto Henrik Henrikson.

Dessa träd av tall och björk fanns innan man anlade parken. De har numera blivit så högvuxna att man kanske borde byta ut dem, ett i taget, mot nya yngre träd.
Foto Henrik Henrikson.

På denna bild från våren 2015 ser man trappan från parken upp till Hässelby strands centrum. De gamla bänkarna och det ursprungliga räcket fanns då fortfarande kvar.
Foto Henrik Henrikson.

Trapporna upp till centrumet fick nya bänkar 2016. Mellan trapporna finns två avsatser där man kan ta igen sig. Buskar av Forsythia växer i slänten.
Foto Henrik Henrikson.

Fram till 2018 byttes de gamla husen i Hässelby strands centrum ut mot bland annat detta bostadshus. Under ombyggnadstiden var det då svårt att komma åt trappan för alla avspärrningar.
Foto Henrik Henrikson.

Norrut avslutas parken Stråket med en gångtunnel under Fyrspannsgatan. I slänten växer det mest rosenbuskar. En trappa leder upp till Fyrspannsgatan. I planförslaget från 1964 skulle detta område ha en naturlig karaktär.
Foto Henrik Henrikson.

En bild från 2018 av teaterföreställningen ”Besser och Wisser vet bättre” i parkleken.

Vänster: foto från Parkleken.
Höger: foto av Henrik Henrikson 2019. Då var fotbollsmålen nya och det gick att spela fotboll i slänten.

2019 fick man problem med råttor i den gula leklokalen. Råttor som skrämts iväg av sprängningarna för Förbifart Stockholm började invadera det gula huset i parkleken. Det tog två år att sanera huset, men sedan blev lokalerna som nya och garanterat råttfria. Samtidigt passade man på att rusta upp längdhoppsgropen med ny sand samt basket- och tennisplanen.
Foto Rolf Nordin.

I tidningen Mitti kunde man 2021 läsa om det nyupprustade Stråket:
Mehdi Ellafi har arbetat i 36 år med västerorts barn och ungdomar. Hans uppgift är att locka barn och unga till parkleken igen.
"Vi behövs för att lyssna på barnen efter skolan. Alla har inte föräldrar som stöttar eller umgås med dem. Som hjälper dem hitta till någon idrott", säger han.
Mehdis Ellafis egen son, 10-åriga Hamoda, är inne i huset en sväng inför sin karateträning. Han spelar lite fotbollsspel med pappa och äter mellanmål.
”Det är bra plats att vara på mellan skolan och träningen”, säger han.
Fritidsledaren Mehdi Ellafi har planer på att arrangera Fifa-turneringar, bak- och grillkvällar på parkleken.

Själva parkleken har efter 2021 fått en del förändringar. Så här ser det ut nu:
1. Parklekslokal
2. Småbarnslek
3. Sinneslek
4. Grillhus
5. Klätterlek. Det var här, där klätterställningen står, som man planerade ett par vattendammar.

Den nyrenoverade lokalen har fått en del ny utrustning, bland annat ett pingisbord.
I ett hörn till höger står en rymlig soffa framför en TV-skärm. Där kan barnen spela TV-spel, men bara under en begränsad tid. Speciellt på sommaren är det bättre att barnen är ute.
Foto Henrik Henrikson.

Några tillfälligt anställda ungdomar hjälper till med att fixa drivor med goda mackor till barnens mellanmål.
Foto Henrik Henrikson.


Så avslutar jag med en rofylld bild av södra delen av parken.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.