Text och färgbilder: Henrik Henrikson maj 2022


Vägen från Mälarstranden upp till Hässelby slott är en mycket gammal väg som från början ledde från vattnet upp till den lilla by som låg där slottet ligger idag. Denna väg är alltså minst 400 år gammal, troligtvis avsevärt äldre. Den här kartan från 1861 visar hur den gamla vägen sträckte sig ganska rakt inåt land från stranden utmed en dalgång. Den var lagom bred så att ett hästdraget fordon kunde ta sig fram.Vägen slutade vid Mälarens strand där båtar i alla tider lagt till. För ett par hundra år sedan fanns här en krog, där sjöfarare kunde få sig något att äta och dricka.

På denna målning från 1944 ser man den brygga där ångbåtarna från Stockholm lade till. Till denna brygga anlände förr dessa båtar med sommargäster och de som skulle besöka Hässelby slott. Härifrån lastades också den mjölk från Hässelbygodset som skulle in till stan för försäljning. Huset hette Karlshamn.I och med att stadsdelen Hässelby strand byggdes försvann den delen av vägen som låg närmast nere vid stranden. Sparrisbacken anlades och man byggde radhus i backen. Där den gamla historiska bryggan legat anlades Hässelby strands båtklubb. Esso etablerade en mack för de båtar som hade motorer.
Bilden är tagen av Lennart Månsson 1963.Nu ska vi rekonstruera den historiska vägens gamla sträcka. Vi börjar vid bryggan nere vid Mälarstranden. Härifrån gick den gamla vägen rakt över vändplan och vidare upp i slänten.Den gamla vägen gick i början parallellt med nuvarande Sparrisbackens vänstra sida lite grand uppe i grässlänten.Lite längre upp i backen gick vägen liksom rakt in i garagen och genom radhusen.Så fortsatte den gamla vägen över Maltesholmsvägen in i husgaveln och genom bostadshuset.Efter att ha passerat det huset gick den gamla vägen, fortfarande i en uppförsbacke, snett över parken mellan husraderna och in i ett av bostadshusen på Mirabellbacken.På andra sidan av det huset nådde den gamla vägen fram till och snett över den plats där Mirabellsbackens vändplan ligger idag.Efter att ha passerat vändplanen fortsatte den gamla vägen utmed en av dagens gångvägar, ginar lite in mellan träden och så anslöt den gamla vägen med dagens väg upp mot slottet.Resten av sträckan fram till Hässelby slott gick den gamla vägen exakt samma sträcka som vägen går idag.


Här har jag fällt in nuvarande gatunätet över en historisk karta över Hässelby strand. Den gamla vägen har jag markerat med rött. Denna fotoreportage visar i detalj hur en av Hässelbys äldsta vägar gick i förhållande till dagens bebyggelse och gatunät.
Efter en idé av Robert Thonander.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.