Text av Henrik Henrikson oktober 2022


Otto Wallgren var en tecknare och målare, verksam under första halvan av 1800-talet. Han föddes 1795 i Lerhamn i Skåne.
Under uppväxttiden på Trolleholm ägnade sig Otto Wallgren åt att rita av folktyper och folkdräkter i sin omgivning och han utvecklades till en skicklig tecknare med blick för detaljer. Detta framgår av påträffade teckningar i arkiven föreställande personer på Trolleholm. Det verkade som att han alltid gick omkring med sitt skissblock.
Detta är ett självporträtt från 1817, när han var 22 år.



Greve Gustaf Trolle-Bonde som ägde Hässelby slott, uppmärksammade tidigt Otto Wallgrens talang och lät sig 1828 avporträtteras av honom. Wallgren skrev på tavlans baksida ”målad vid 55 års ålder”.

Gustaf Trolle-Bonde skulle senare bli blind, men när denna målning gjordes så hade han ännu sin syn i behåll, fast det syns på målningen att blicken är lite diffus.

Målningen beskrevs så här: "Bakgrunden är varmt brun och ansiktsfärgen rosig, kommendörstecknet av Nordstjärneorden blänker och han håller med en naturlig gest ihop sin slängkappa. Greven intar en obesvärad hållning."




Detta är en uppförstorad detalj ur ovanstående målning av Gustaf Trolle-Bonde.

Gustaf Trolle-Bonde ägde Hässelby slott men han bodde på sitt slott Säfstaholm i Skåne. Otto Wallgren var också bosatt på Säfstaholm, och han fick i uppdrag av Trolle-Bonde att utföra ett stort antal kostymbilder ur bondelivet i Skåne. Dessa teckningar gavs sedan ut i bokform med titeln ”Skånska allmogens klädedrägter”.

Som porträttmålare utförde Wallgren även porträtt av andra medlemmar ur den grevliga ätten Bonde.




Gustaf Trolle-Bonde ville ha bilder av sitt gods i Hässelby, så 1847 bjöd han in Otto Wallgren till Hässelby, där han fick bo en sommar. Han gick runt på ägorna och tecknade av byggnader och landskap.

Den här blyertsteckningen visar Hässelby slott från trädgårdsidan. Lägg märke till de små takgluggarna som fanns på flyglarnas tak. I slutet av 1800-talet ersattes de av vindskupor med riktiga fönster, vilka finns kvar än idag.

Det stora skorstenen som syns på flygeltornets kupiga tak är numera borttagen.




Här har Otto Wallgren tecknat av ”Dalkarlstorp vid Hesselby”. Det torpet låg exakt en kilometer nordväst om Hässelby slott, där Rabattvägens bebyggelse ligger idag.

När denna bild tecknades bodde torparen Eric Pehrsson på Dalkarlstorp. Han hade flyttat in året innan med sin familj och de bodde kvar i Dalkarlstorp omkring 20 år.




Två bilder, som Otto Wallgren ritade under sina promenader på Hässelbys marker. En spång över ett dike, sedd från olika håll.



Den här teckningen har fått namnet ”Vid Hesselby hästhage”. En väg, en stabil grind och en gärdsgård. Den branta klippan till höger på bilden kanske inte finns kvar idag, annars skulle det vara intressant om någon kunde hitta var den klippan finns idag. Det kan inte vara långt från Hässelby slott, för man ville ju ha hästarna nära till hands. De användes i jordbruket och till att skjutsa herrskapsfolket.



Till vänster en halvfärdig skiss av ett nötkreatur. Till höger en bild av en 1600-tals krigare stående i en portal i en av flyglarna till Hässelby slott.



Till vänster ser vi samma motiv målat vid senare tillfälle. Här har Otto Wallgren använt krita, och bilden är daterad 1851. Denna teckning förvarades tidigare på Tessininstitutet i Paris, men 1982 fick Nationalmuseet i Stockholm överta den.

Den högra bilden visar samma portal på Hässelby slott, fotograferad 2011 av Henrik Henrikson.




Otto Wallgren valdes in som ledamot i konstakademien 1837. Han utnämndes till vice professor vid akademien 1854 och verkade där fram till sin död som teckningslärare.

Wallgren såg bra ut, enligt uppgift, och han var en trevlig och skämtsam sällskapsmänniska. Han var gift två gånger, första gången med Anna Lovisa Zachrisson och andra gången med Maria Magdalena Rylander.

Denna oljemålning föreställande Otto Wallgren är målad av Johan Cardon.




Detta motiv, som Otta Wallgren tecknade 1847 i trakten av Hässelby, är lite oförståeligt. Det heter bara ”Vid Hesselby”.

Vad ska den visa? Man kan ana en träbyggnad borta i skogsbrynet. Två personer står uppställda, nästan som soldater på vakt. En tredje person sitter på en sten, upptagen med något. Är det en bäck som flyter fram? Mystisk bild.




Här har Otto Wallgren fångat torpet Plaisiren på sitt ritpapper. Teckningen är från 1847. Torparen som då skötte Plaisiren hette Jan Persson, och han hade bott där sedan 1826, och det fanns notering om att ”åkerjorden var väl häfdad”, det vill säga att den var välvårdad.



Otto Wallgrens teckning av Vinsta gård. När teckningen gjordes så hade skräddaremästaren Pehr Åbergh övertagit Vinsta gård som arrendator. Som hyra skulle han varje år leverera 30 tunnor säd, hälften korn och hälften råg, till Hässelbygodset. Dessutom skulle han inom tio år bygga om hela bostadshuset eftersom det var ganska så nedslitet. Det visades vara alltför mycket jobb för Pehr Åbergh, så efter två år bad han om att få slippa bygga ett nytt hus, om han lovade att i stället reparera det gamla huset. Inte heller det lyckades han med, så 1852 övertog en annan man arrendatet på Vinsta.

Originalen till de här teckningarna som Otto Wallgren gjort i Hässelby finns i Uppsala universitetsbibliotek. Där har man en speciell avdelning för ”Kart- och bildsamlingar”.




Otto Wallgren var också skicklig i att kopiera andra oljemålningar. Vid sidan av sitt eget skapande utförde han ett flertal kopior efter de stora mästarna.

Gustaf Trolle-Bonde visste detta och lät Wallgren kopiera äldre målningar av förfäderna i Bondesläkten. Detta är den kopia som Wallgren gjorde 1826 av en gammal oljemålning av Gustaf Bonde som levde på 1600-talet.

Överintendenten vid Nationalmuseum, Axel Gauffin, lär en gång ha sagt: ”Jag anser Wallgren vara en nyupptäckt mästare inom porträttmåleriet av vilken vi har alldeles för lite material i våra samlingar”.




När den “blinde excellensen” Gustaf Trolle-Bonde dog 1855 såldes Hässelby till bankiren Gustaf Cervin. Denne började genast efter inköpet med en omfattande renovering av det nerslitna slottet. Bland annat byttes de gamla monumentala innetrapporna ut mot skarpt svängda inbyggda trappor. Dessa trappor är förmodligen utförda efter ritningar av Otto Wallgren.
Foto: Henrik Henrikson 2011.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.