Hässelby skolhemskola
text: Henrik Henrikson

I området Hässelby strand föreslogs redan 1953 att ett område skulle reserveras för barnhem eller upptagningshem. Man beslutade att anläggningen skulle placeras vid Aprikosgatan. Det började byggas 1966 – på en tomt som tidigare varit aktuell för ett kyrkbygge. Skolhemmet var en låg byggnad med en tvåplans- och en enplansdel. Invid hemmet byggdes dessutom bostäder för personalen.
Hässelby skolhem under byggnad (Bild: Västerort). Barnavårdsnämndens upptagningshem i Hässelby användes för barn som av olika anledningar för en tid behöver skiljas från sina hem. Miljöskiftet kunde vara föranlett av t.ex. dödsfall i familjen, föräldrarnas skilsmässa eller alkoholism. Hemmet togs i bruk i april 1967.
Mellan träden syns det då nybyggda barnhemmet och till vänster de fastigheter som bland annat var avsedda för socialt verksam personal. (Bild: Västerort). Till Hässelby skolhem kom flickor och pojkar i åldern 7-16 år, oftast med skolsvårigheter. I anslutning till skolhemmet fanns en skolbyggnad och omhändertagna barn med skolsvårigheter kunde där erhålla specialundervisning. För undervisningen vid hemmet svarade skoldirektionen Hammarby rektorsområde. Hemmet hade 16 platser.
Karta med Hässelby skolhem (Bild: Stadsbyggnadskontoret).

En hässelbybo berättar för mig:
"Jag minns från min ungdomstid att det låg ett hem för ”vanartiga flickor" på Aprikosgatan. På den tiden uppfattade jag det aldrig som en skola. Det påstods att det var ett hem för just vanartiga flickor, som levt ett allt för utsvävande liv, med brott, sex och droger i unga år.
Som nybliven och rätt väluppfostrad tonåring var det ju lite spännande, skrämmande och lite kittlande.
Jag minns den som en vit (eventuellt putsad) byggnad, rätt högt ovanför gångstigen, skymd av buskar och träd, vilket gjorde den mer mystisk."

En före detta hässelbybo berättar för mig:
"Tjejerna som var på det där skolhemmet tyckte vi grabbar givetvis var mycket spännande. Det berättades en gång om några tjejer som rymde därifrån. De hittades någon vecka senare på en kinesisk båt som låg inne vid Stadsgården."

Att ta hand om barn som far illa är ofta sorgliga händelser som är svåra upplevelser för alla inblandade. En kvinna berättar om sin son som tvångsomhändertogs på Hässelby skolhem:
"De tog min lille sjuårige son till Hässelbys utredningshem, på Aprikosgatan. Det var en grå ful villa som inte finns kvar längre. Där låstes han in. Han fick inte gå till skolan längre. Jag fick komma dit 1,5 timme i veckan. Jag fick inte komma dit och bo med honom. De gav senare bort min son till två främmande människor som gömde honom i fem år..."

Verksamheten vid Hässelby skolhem upphörde 1987 och flyttades till Hökarängen. Byggnaderna revs, tomten stod oanvänd i ett tiotal år. I slutet av år 2000 byggde man en ny bebyggelse på tomten med nio punkthus med adress Aprikosgatan 17.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.