Hässelby gymnasium
Text och bilder: Henrik Henrikson

När skolan första gången öppnades för elever 1962 hette den Hässelbystranskolan och var en högstadieskola. Jag gick mitt åttonde skolår i den då alldeles nyöppnade och målarfärgsdoftande skolan.

Åren gick och barnen som växte upp i området blev med tiden allt färre och färre. 1993 hade elevunderlaget minskat så radikalt att man beslutade att skolan skulle läggas ned och stängas. Man sade att anledningen var att tomten skulle bebyggas med bostäder. Efter att ett par år stått och förfallit fick lokalerna överta elever från S:t Jacobi gymnasium i Vällingby. Man byggde om skolan totalt med ny rumsindelning och installation av ett fast datanät med mera för att kunna erbjuda eleverna en modern tekniskt avancerad utrustning. Under åren har man sedan kontinuerligt uppdaterat apparaturen allt efter som tekniken blivit mer avancerad.

Skolan fick 2002 sin mediainriktning och bytte namn till Hässelby gymnasium. När jag då besökte den ombyggda skolan kände jag inte igen någonting från den tid då jag själv varit elev ungefär 40 år tidigare. Aulan som ligger i en egen byggnad, ihopbyggd via en kort gång med huvudbyggnaden, kände jag igen, men den hade byggts om till matsal.

Jag gick runt och tittade på de olika läroavdelningarna för foto, video och bild, ateljé, mixrum, fotolabb av klassiskt snitt och TV-studion. Alla kurserna var medieinriktade.

En elev sade att hon tyckte om sin skola: ”Den är liten och den är mysig”.

Under åren framgick det att de flesta eleverna trivdes mycket bra på skolan.

Biträdande rektor, Mats Frykman, berättade att skolan var Stockholms yngsta och minsta gymnasieenhet. Yngsta var bra för det innebar att man hade (relativt) modern utrustning, och minsta innebar att alla kände alla. Man kunde inte vara anonym. Skolan ligger dessutom längst ut på tunnelbanelinjen. Frykman tillade lite skämtsamt att det har den fördelen att om man somnade på tunnelbanan så blev man väckt och avkastad på rätt ställe.

”Eftersom skolan var så liten, en av de minsta i Stockholm med bara 380 elever, hade vi en väldigt öppen atmosfär där eleverna lätt kunde nå de vuxna”, sade skolans dåvarande rektor Per Frithiofson.

Eleverna trivdes alltså, lärarna trivdes och skolan hade under åren rustats upp för 42 miljoner kronor. Ändå kom i oktober 2009 beskedet att skolan inom ett år skulle läggas ned igen. Man motiverade detta beslut med att det var för få elever som sökte till Hässelby gymnasium och att snittpriset per elev därför blev för högt. Och enligt den nya gymnasiereformen ska det inte finnas något medieprogram – det som var Hässelby gymnasiums hela grundidé.

Hösten 2010 stängdes skolan definitivt.

Se bilder från den tiden då skolan hette Hässelbystrandskolan 1962 - 1993.

Läs om skolan efter 2011 med namnet Internationella Engelska Skolan.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.