När Hässelby gård var en nybyggd stadsdel på 1950-talet rådde det stor brist på klassrum till alla de nyinflyttade skolbarnen. Man byggde därför flera tillfälliga paviljongskolor. Ekebyskolan var en sådan provisoriska skola. Den fanns mellan 1959-1993 och låg på Astrakangatan 81.

Längst till vänster på detta flygfoto kan man se skolans envånings paviljonger.

När man 1954 skissade på Hässelby gårds behov av skolor bestämdes att Ekebyskolan skulle få nio klassrum för lågstadiet. Administrativt var skolan ett annex till Hässelbygårdsskolan mellan åren 1959-1968, Loviselundsskolan 1968-1975 och Hässelbygårdsskolan mellan åren 1975-1993.

På bara en vecka i mitten av augusti 1959 monterade man ihop de färdiga modulerna på skoltomten mitt i kvarteret Blindfönstret 5. Det blev två paviljonger för lågstadiet. Varje paviljong innehöll fyra klassrum. Den västra dessutom lärarrum med pentry och expedition. Den norra innehöll förutom klassrum materielrum och elevtoaletter. Dessutom byggdes en ekonomibyggnad på grusplanen.

Denna fina bild av Ekebyskolan har skickats in av Hasse Persson. Här ser vi en av de två skolpaviljongerna, som skolan bestod av.

I början åt eleverna sin lunch i en källarlokal i ett hyreshus, som låg i närheten. Sedan fick de äta i Hässelbygårdsskolans matsal.

Framåt 1980 var skolan i så dåligt skick att den behövde en rejäl renovering, men ombyggnaden sköts upp år efter år. Den ena paviljongen byggdes om till fritidshem 1983.

Skolan lades ned 1993, paviljongerna revs och området är i dag bebyggt med bostadshus.


Text och layout: Henrik Henrikson.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.